Tin hoạt động
Liên ngành Viện kiểm sát và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Phụ phối hợp kiểm sát, giám sát việc thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ.
1/25/2019 8:37:28 AMThực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2019, ngày 15/01/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Phụ tiến hành trực tiếp kiểm sát, giám sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ. Qua trực tiếp kiểm sát, giám sát việc thi hành án hình sự, Đoàn kiểm sát, giám sát nhận thấy Ban Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, giáo dục tốt các đối tượng thi hành án hình sự tại địa phương, tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện quyền và nghĩa vụ; quy trình, thủ tục hồ sơ cơ bản được lập theo đúng quy định đối với từng bị án; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định.

Tuy nhiên qua kiểm sát, giám sát thấy còn một số tồn tại, vi phạm là: Chưa ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án theo quy định tại các điểm b khoản 1 Điều 63 và điểm b khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án hình sự; Một số hồ sơ không có bản tự nhận xét của người chấp hành án và nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát, giáo dục về việc chấp hành pháp luật và chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án theo các quy định tại khoản 4 Điều 64, khoản 4 Điều 75, khoản 1 Điều 68 và khoản 1 Điều 80 Luật Thi hành án hình sự; Có 02 bị án trong thời gian thử thách có nhiều tiến bộ, đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách nhưng do Ủy ban nhân dân xã chưa hoàn thiện các tài liệu thủ tục nên vẫn chưa kịp thời lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người chấp hành án.

       Đoàn kiểm sát, giám sát nghe báo cáo của Ban công an 

Trong quá trình kiểm sát, giám sát đoàn đã hướng dẫn thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến những quy định mới của Luật Thi hành án hình sự và các nghị quyết, thông tư hướng dẫn mới của liên ngành về công tác thi hành án hình sự để áp dụng thực hiện, hạn chế các thiếu sót tồn tại vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án.   

Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, giám sát Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm, thiếu sót để việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã đạt hiệu quả trong thời gian tới.

  Nguyễn Viết Dũng - Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ

 

Tin liên quan