Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình triển khai công tác năm 2019
1/29/2019 3:49:11 PMThực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 09/01/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Ngày 23/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019.

 Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Viết Vượng - Ủy viên Ban cán sự đảng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; đồng chí Lê Thị Thanh Hương - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải; các đồng chí Trưởng phòng 7, 8, 15 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan tố tụng huyện Tiền Hải và tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện thay mặt đơn vị thông qua toàn văn nội dung Kế hoạch công tác năm 2019 trong đó nhấn mạnh: Năm 2019, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả; tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)”. Chú trọng đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn ngành là “Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động điều tra trong giai đoạn khởi tố vụ án, bị can, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm”. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn ngành,trên cơ sở bài học rút kinh nghiệm từ thực tiễn năm 2018 cũng như đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận và xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá là “Nâng cao chất lượng các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” nhằm phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó chú trọng đưa các biện pháp, cách thức để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác năm 2019.

Đ/c Phạm Thanh Hải –Viện trưởng VKSND huyện Tiền Hải triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019

Cũng tại Hội nghị các tham luận của Kiểm sát viên tập trung, đi sâu vào phân tích, đánh giá nguyên nhân những thiếu sót, tồn tại của năm 2018, đưa ra những kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát, các biện pháp thực hiện việc đột phá của bộ phận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Viết Vượng  Phó viện trưởng VKSND và đồng chí Lê Thị Thanh Hương – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, kết quả mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh năm 2019, VKSND huyện cần bám sát Chỉ thị của VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện để xây dựng kế hoạch sát đúng với định hướng, đề ra các giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc Hội, Ngành, Cấp ủy địa phương giao; Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trên tất cả các khâu công tác; Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Lãnh đạo đơn vị; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, nhất là đối với những vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm,.bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không làm oan, sai người vô tội...

Đ/c Phạm Viết Vượng – PVT VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền  dân tộc, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đồng chí Phạm Viết Vượng đã tặng quà và chúc Tết tới toàn thể Cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

 

 

 

Tin liên quan