Tin hoạt động Đoàn thể
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt đầu xuân và ký kết giao ước thi đua năm 2019
2/12/2019 10:28:55 AMNgày 12/02/2019 (tức ngày mùng 8 Tết nguyên đán Kỷ Hợi), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đầu xuân và ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan

Đồng chí Phạm Thị Thùy- Phó chủ tịch Công đoàn trình bày các nội dung của Giao ước thi đua 2019

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Viện trưởng Lại Hợp Mạnh đã thông báo chung về tình hình đón tết nguyên đán Mậu Tuất của tỉnh và của ngành Kiểm sát Thái Bình, thông báo tình hình vi phạm, tội phạm trong dịp Tết, kết quả công tác của ngành Kiểm sát Thái Bình trong các tháng đầu năm.  Đồng chí Phạm Thị Thùy - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan thông qua dự thảo nội dung giao ước thi đua năm 2019, xin ý kiến hội nghị, và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về thực hiện nhiệm vụ công tác và xây dựng cơ quan năm 2019.

Đ/c Viện trưởng và Phó chủ tịch công đoàn VKSND tỉnh Thái Bình ký kết giao ước thi đua

Bản giao ước thi đua năm 2019 bao gồm các nội dung cơ bản là:

1. Toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 là “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả” và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2019 làTiếp tục tăng cường trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực công tác; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo các đơn vị để có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ; xây dựng ngành Kiểm sát Thái Bình trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7/1960-26/7/2020”. Toàn thể đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

2. 100% đoàn viên Công đoàn tự giác thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, quy định; tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua do ngành, địa phương và cơ quan phát động theo Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 10/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị đăng ký và thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019. Phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đề ra. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội; tích cực tham gia các hoạt động phục vụ xây dựng nông thôn mới.

3. Ban Chấp hành Công đoàn, các tổ công đoàn tích cực đổi mới về tổ chức và hoạt động công đoàn để phát huy sức mạnh của tập thể, sự năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công đoàn để kịp thời quán triệt, triển khai tới đoàn viên công đoàn, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác công đoàn năm 2019.

4. Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện về mọi mặt, phát huy dân chủ để cán bộ, công chức, người lao động cơ quan biết và tham gia kiểm tra, giám sát các công việc, các hoạt động của cơ quan, của công đoàn; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các quy định của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt việc đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Công đoàn Viên chức tỉnh bảo đảm đúng nguyên tắc, mục đích, phạm vi và nội dung góp ý.

5. Công đoàn chủ động tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện nếp sống văn hóa theo quy định của địa phương, của cơ quan, quy định của công đoàn. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tích cực tham gia và thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về điều kiện làm việc, thời gian lao động và các chế độ nghỉ, tiền lương, khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của ngành để cán bộ, công chức, người lao động phấn khởi, tin tưởng, yên tâm công tác.

6. Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Phòng trực thuộc và Chi hội Luật gia đẩy mạnh phong trào tự giác nghiên cứu, học tập, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp và “Ngày pháp luật ở cơ quan”, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay.

7. Duy trì và đổi mới việc tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ, công chức, người lao động và tạo phong trào, không khí sôi nổi thường xuyên trong cơ quan; tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng Kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

8. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016- 2020). Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

9. 100% đoàn viên Công đoàn phấn đấu thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ và văn hoá giao thông; chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, nội quy, quy định của cơ quan, các quy chế nghiệp vụ, quy định của ngành; làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; không để xảy ra việc đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật; thực hiện nghiêm túc quy định của ngành về phát ngôn, ứng xử nơi công cộng, quy định về quản lý và sử dụng hòm thư góp ý; thực hiện “Ngày làm việc tám giờ chất lượng hiệu quả”; giữ gìn môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp; không có khói thuốc lá trong cơ quan; nâng cao chất lượng hoạt động của Nữ công cơ quan với phong trào hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; không vi phạm pháp luật và mắc phải các tệ nạn xã hội; không có đoàn viên nào vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. 100% đoàn viên công đoàn đoàn kết, thống nhất, cùng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

10. Xây dựng đoàn kết nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và trong tập thể Ban Chấp hành Công đoàn để xây dựng Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2019.

Tại buổi gặp mặt đầu xuân và ký giao ước thi đua, đồng chí Viện trưởng Lại Hợp Mạnh, thay mặt tập thể Lãnh đạo, và Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  đã chúc tết  cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay sau kỳ nghỉ tết và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Đồng chí Viện trưởng phát động phong trào thi đua

Trong không khí gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi, việc triển khai nội dung thi đua và ký kết giao ước thi đua là động lực để mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, người lao động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh năm 2019.

Phạm Thị Thu Hà - Phòng Thống kê