Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp với liên ngành hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; trong thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đối với UBND và Công an cấp xã đặt ra trong Quý I/2019
3/19/2019 4:10:35 PMVới mục đích đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận, và xử lý kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật đối với những người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật góp phần cùng toàn ngành Kiểm sát hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác mà Đảng, Nhà nước đã giao năm 2019. Ngay trong Quý I/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã phối hợp với Công an huyện Tiền Hải, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiền Hải tiến kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đối với các xã Đông Trà, Đông Quý, Đông Xuyên, Tây Sơn, Tây Tiến và Thị trấn Tiền Hải

Quá trình kiểm sát, kiểm tra, giám sát, Liên ngành nhận thấy về cơ bản UBND và Công an các xã nói trên đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ …. đáng lưu ý nhiều UBND cấp xã đã chủ động đề nghị với Liên ngành hướng dẫn lập hồ sơ xem xét rút ngắn thời gian thử thách đối với một số bị án đang thi hành án treo có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT ngày 14/8/2012 của Liên ngành trung ương.

Đ/c Ngô Duy Hướng- Phó Chủ tịch UBND xã Tây Tiến báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ

Bên cạnh những ưu điểm như đã nên trên, UBND và Công an các xã vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại cần phải khắc phục như: Trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm: Vẫn còn có xã chưa mở sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng mẫu; chưa lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm…. đã được quy định tại khoản 3 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương. Trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ: Vẫn còn có xã chưa yêu cầu người chấp hành án tự kiểm điểm việc chấp hành án định kỳ 03 tháng/1lần theo quy định tại Điều 63, 64 Luật Thi hành án hình sự;

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Viện trưởng VKSND huyện Tiền Hải, Trưởng Đoàn kiểm sát thay mặt Liên ngành phát biểu kết luận

Kết thúc cuộc kiểm sát, kiểm tra, giám sát, Liên ngành Công an- Viện kiểm sát- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tiền Hải đã ban hành 06 bản kết luận, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu UBND các xã khắc phục những thiếu sót, tồn tại như đã nêu trên. Các kết luận, kiến nghị đều được UBND các xã, thị trấn lĩnh hội, tiếp thu, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Có thể nói việc Liên ngành phối hợp tiến hành kiểm sát, kiểm tra, giám sát đối với UBND và Công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án treo, cái tạo không giam giữ ngay trong Quý I/2019 đã giúp các xã phát huy được những ưu điểm, kịp thời phát hiện và khắc phục được những thiếu sót, tồn tại để đưa hai khâu công tác này đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc Tuấn- VKSND huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan