Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong việc kiểm sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện.
4/5/2019 2:11:07 PMThực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và Quy chế phối hợp công tác số 01/2019/QC-UBMTTQ-VKS ngày 25/01/2019 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình (sửa đổi bổ sung). Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 19/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại 10 xã trên địa bàn huyện.

(Đoàn trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Vũ Tiến)

Quá trình kiểm sát, kiểm tra, giám sát thấy về cơ bản UBND xã và Ban Công an các xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, cụ thể: Công an các xã đã thực hiện tốt việc bố trí Lãnh đạo, Công an viên trực 24/24 giờ để nắm bắt tình hình và tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; mở sổ theo dõi, ghi chép tương đối đầy đủ nội dung các vụ, việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời báo cáo và chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm cùng hồ sơ ban đầu về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để giải quyết theo quy định. Trong công tác thi hành án hình sự, Uỷ ban nhân dân các xã đã mở đầy đủ các sổ, sách để theo dõi; tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;đồng thời phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể và gia đình các bị án trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án. Kết quả các bị án đều thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, không có bị án nào vi phạm hoặc phạm tội mới

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Đoàn còn phát hiện và chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại cần phải chấn chỉnh, khắc phục, như: Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm thực hiện chưa đúng mẫu quy định; việc giao nhận hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm ban đầu giữa Công an xã và  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện không lập thành biên bản. Bản nhận xét của người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người phải thi hành án chưa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định; các cột mục trong sổ theo dõi người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo không cập nhật đầy đủ các thông tin, như:.số bản án, số quyết định thi hành án ...

Kết thúc các cuộc kiểm sát, kiểm tra, giám sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành 10 kết luận và 3 kiến nghị, trong đó: 01 kiến nghị về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đối với  Công an xã Song An và 02 kiến nghị về công tác  thi hành án hình sự đối với  Ủy ban nhân dân các xã Minh Lãng, Song An, huyện Vũ thư. Các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện đều được UBND các xã, Ban công an các xã  tiếp thu và đề ra các biện pháp để khắc phục, chấn chỉnh.

Bùi Văn Đạt - Viện KSND huyện Vũ Thư

 

Tin liên quan