Tin nghiệp vụ
Viện KSND huyện Hưng Hà tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân theo theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện.
5/26/2019 11:00:10 AMThực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Hà, ngày 21/5/2019 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà. Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Lâm Thị Tâm - Phó Viện trưởng - trưởng đoàn, đồng chí Trần Hữu Đích- Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

gặp, hỏi trực tiếp người bị giam giữ

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà triển khai quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện Nhà tạm giữ thông qua báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu kế hoạch của Viện kiểm sát. Qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà thời điểm từ 01/12/2018 đến 10/5/2019, Đoàn kiểm sát thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà đã thực hiện nghiêm túc Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Việc thiết lập hồ sơ, sổ sách, được thực hiện, ghi chép, cập nhật đầy đủ, theo đúng mẫu quy định. Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc theo quy đinh của pháp luật; hồ sơ chứng từ thanh toán, quyết toán đầy đủ, đúng quy định; chế độ khám chữa bệnh và chăm sóc y tế; chế độ thăm gặp, nhận quà; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo…được Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà và đề nghị các cán bộ, chiến sỹ Nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Hà cần tiếp tục phát huy để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ trong khâu công tác này. Đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ tiếp thu kết luận kiểm sát và có kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Hưng Hà đã ban hành kết luận./.

Nguyễn Văn Kiên - VKSND huyện Hưng Hà

Tin liên quan