Tin nghiệp vụ
Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự phúc thẩm
6/5/2019 7:01:57 AMThực hiện Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát năm 2019, Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 17/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 2019 trong đó đặt ra yêu cầu: nhằm đảm bảo tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng, Viện kiểm sát sẽ triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa

Quá trình nghiên cứu, Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thấy vụ án Đỗ Tiến Sinh, sinh năm 1973; đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tại tổ 13, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp, trong và quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm bị cáo liên tục thay đổi lời khai, sau xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo kêu oan. Nhận thấy việc sẽ  giúp cho việc xét hỏi của Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên được thuận lợi, có tính thuyết phục,phục vụ công tác tranh tụng tại phiên tòa nên Phòng 7 báo cáo lãnh đạo Viện lựa chọn phiên tòa xét xử phúc thẩm Đỗ Tiến Sinh để thực hiện việc “số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

Ngày 29/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành xét xử phúc thẩm đối với vụ án. Quá trình xét xử phúc thẩm vụ án, việc trình chiếu công khai các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã buộc bị cáo phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình, là cơ sở vững chắc cho Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thông qua phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án đã giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bị cáo và những người tham dự phiên tòa có ý thức hơn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là loại tội phạm rất nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong nghiệp vụ ngoài giúp cho việc giải quyết vụ án ngày một khoa học hơn còn giúp cho việc đánh  giá chứng cứ, cũng như việc xét hỏi, đấu tranh trực diện với bị cáo tại phiên tòa thuận lợi hơn, chính xác hơn để làm rõ sự thật vụ án.

Đây là vụ án hình sự đầu tiên Phòng 7 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh áp dụng việc “số hóa hồ sơ vụ án”, trình chiếu tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Mặc dù đây là việc làm mới, song qua nghiên cứu Hướng dẫn “số hóa hồ sơ vụ án” của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - Viện kiểm sát nhân dân tối cao và với sự hỗ trợ của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nên phiên tòa đã được tổ chức thành công. Tin tưởng rằng việc “số hóa hồ sơ” và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục được nghiên cứu, thực hiện và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới ./.

Một số hình ảnh tại phiên tòa

Nguyễn Thị Chung- Phòng 7 VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan