Thông tin tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà - Thái Bình tích cực hưởng ứng thực hiện tốt tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6/2019)
7/5/2019 8:54:23 AM Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Hưng Hà có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì tình hình vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực hình sự nói chung và tình hình vi phạm, tội phạm về ma túy nói riêng cũng diễn biến phức tạp, ngày càng gia tăng, hành vi phạm tội tiềm ẩn, phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Vì vậy, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm gặp nhiều khó khăn, đòi hòi mỗi cán bộ kiểm sát phải có nhận thức, kiến thức pháp luật vững chắc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại vi phạm, tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý và mỗi công dân nhất là thế hệ trẻ phải biết rõ tác hại của ma túy, biết làm chủ bản thân, tránh xa tệ nạn này.

   Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm ngày 14/6/2019

Ngày 01/6/2019, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã họp triển khai, yêu cầu toàn thể Cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tháng Hành động phòng chống ma túy song song với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 606/TTg-KGVX ngày 24/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 (tháng 6); Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26 tháng 6) từ ngày 01 đến ngày 30/6/2019 với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”; Công văn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình về việc triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2019...nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tính chủ động phòng chống ma túy của mỗi Đảng viên, Cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, nâng cao kết quả công tác phòng chống tội phạm hình sự nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng trên địa bàn huyện Hưng Hà. Đặc biệt là việc tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền giáo dục để quần chúng nhân dân hiểu biết các tác hại của tệ nạn ma túy, vận động nhân dân chung sức đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý kịp thời các loại tội phạm về ma tuý, thống nhất tiến độ giải quyết vụ án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Tính riêng trong tháng 6/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã kiểm sát khởi tố mới 13 vụ /14 bị can về ma tuý (số mới) - tăng 11 vụ so với tháng 5/2019 gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy: 11 vụ; mua bán trái phép chất ma túy: 02 vụ.

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm nói chung và tuyên truyền phòng chống tội phạm ma tuý trong tháng Hành động phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng huyện xác định 04 vụ /04 bị can (tàng trữ trái phép chất ma túy) là án trọng điểm. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà xét xử lưu động, rút kinh nghiệm 02 vụ/02 bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quần chúng nhân dân tham dự hưởng ứng.   

 Nhìn chung công tác tổ chức thực hiện hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý ở địa bàn huyện Hưng Hà được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện đã chủ động đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm về ma tuý. Trong công tác nắm tin, quán lý và xử lý tin báo nhanh chóng chính xác kịp thời đúng pháp luật. Trong điều tra, truy tố đảm bảo thận trọng, khách quan, toàn diện; trong xét xử đảm bảo tính công minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.

Hoàng Thị Hoài Thu - Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà