Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020
2/11/2020 10:47:10 AMSáng ngày 07/02/2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hồng Thái - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Đình Anh - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện trình bày Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nghe đồng chí Nguyễn Đình Anh - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Cán bộ kế toán thông qua Báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2019 và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2019, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn; Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động số 01/NQ-CĐ ngày 25/01/2019, Ban Chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt các nội dung được ký kết trong quy chế như: Lãnh đạo Viện cùng với Ban Chấp hành công đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2019; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan, vướng mắc đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở đơn vị; lãnh đạo Viện đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, thời gian cho Công đoàn hoạt động; thường xuyên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị đạt kết quả tốt; triển khai quán triệt, học tập, các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp  đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng, đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, từ đó đã động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

 Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, cùng nhau thảo luận, bàn bạc sôi nổi và đưa ra nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 cũng như các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các Công đoàn viên cũng được lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn tiếp thu và giải đáp cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thái - Viện trưởng đã ghi nhận ý kiến đóng góp vào các báo cáo, quy chế chi tiêu nội bộ của các công đoàn viên. Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020.

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa Lãnh đạo viện và Chủ tịch công đoàn

Trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Hội nghị đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức năm 2020.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020.    

                                          Nguyễn Viết Dũng – Viện KSND huyện Quỳnh Phụ