Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, phân loại ban đầu thông tin về tội phạm và công tác Thi hành án hình sự tại 03 Ban Công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã.
7/21/2020 2:35:33 PMThực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong các ngày 15/7 và 16/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Phụ tiến hành trực tiếp kiểm sát, giám sát công tác tiếp nhận, phân loại ban đầu thông tin về tội phạm và công tác Thi hành án hình sự tại Ban Công an, Uỷ ban nhân dân các xã Quỳnh Hoàng, An Khê và Quỳnh Trang.

Đoàn kiểm sát, giám sát do đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các Kiểm sát viên làm thành viên; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia giám sát.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung – Trưởng đoàn kết luận trực tiếp kiểm sát

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an  các xã Quỳnh Hoàng, An Khê, Quỳnh Trang báo cáo bằng văn bản tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại ban đầu thông tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại Ban Công an và Uỷ ban nhân dân các xã; đồng thời kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan. Qua trực tiếp kiểm sát thấy: Công an các xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong quá trình được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án theo quy định tại Điều 63, 74 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 (nay được quy định tại Điều 86, 98 Luật Thi hành án hình sự năm 2019) và Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Ban công an và Ủy ban nhân dân các xã còn một số vi phạm, tồn tại như: không lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm; không lưu trữ các tài liệu có liên quan đến nội dung nguồn tin về tội phạm; chưa kịp thời lập hồ sơ gửi Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện để đề nghị Tòa án xem xét rút ngắn thời gian thử thách cho người chấp hành án khi có đủ điều kiện xét rút ngắn; hồ sơ theo dõi thi hành án chưa được bổ sung đầy đủ tài liệu. Nguyên nhân của các tồn tại trên là do công tác kiểm tra, hướng dẫn của Cơ quan điều tra và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đối với cấp xã chưa thường xuyên, toàn diện; các đồng chí Trưởng Công an xã đều mới nhận nhiệm vụ tại địa phương nên chưa nghiên cứu kỹ để thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận yêu cầu Uỷ ban nhân dân và Ban công an các xã Quỳnh Hoàng, An Khê, Quỳnh Trang tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác tiếp nhận, xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự trên địa bàn đi vào nền nếp, theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Quỳnh Lam - Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ