Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia đoàn kiểm tra của tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Tòa án nhân dân cấp huyện.
8/26/2020 3:12:16 PMThực hiện Kế hoạch số 45-KH/BNCTU ngày 16-7-2020 và Quyết định số 81-QĐ/BNCTU ngày 05-8-2020 của Ban nội chính tỉnh ủy, trong các ngày 18,19,20,21/8/2020, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Liễu Lập - Phó trưởng ban phụ trách Ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trả lại đơn khởi kiện; giải quyết vụ án tạm đình chỉ; thời hạn giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động tại Tòa án nhân dân 4 huyện: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy và Kiến Xương. Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là Phó trưởng đoàn và đồng chí Đỗ Hải Bằng - Trưởng phòng 9 tham gia thành viên đoàn kiểm tra, Viện trưởng Viện kiểm sát các huyện được kiểm tra tham dự.

Đồng chí Phạm Thị Liễu Lập - Trưởng đoàn kiểm tra triển khai kế hoạch kiểm tra

Tại các đơn vị được kiểm ta, đoàn đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy Tòa án đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ theo nội dung kiểm tra cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách. Thông qua kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra kết luận: Ban chi ủy Tòa án nhân dân các huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trả lại đơn khởi kiện; giải quyết vụ án tạm đình chỉ; thời hạn giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động. Mặc dù số lượng các vụ việc thụ lý giải quyết đều tăng theo hằng năm, tính chất ngày càng phức tạp nhất là các vụ án tranh chấp đất đai, án kinh doanh thương mại và án hành chính nhưng Tòa án đã thực hiện tương đối tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật về trả lại đơn khởi kiện, số vụ việc khiếu nại quyết định trả lại đơn khởi kiện không nhiều; việc ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ, việc có căn cứ, được quản lý và kịp thời phục hồi giải quyết khi căn cứ tạm đình chỉ không còn; việc chấp hành quy định về thời hạn giải quyết án cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Một số hồ sơ không thể hiện hết các tác nghiệp của thẩm phán trước khi ban hành quyết định trả lại đơn khởi kiện nên căn cứ trả lại đơn chưa thuyết phục dẫn đến đương sự khiếu nại, một số ít vụ việc căn cứ tạm đình chỉ giải quyết chưa đảm bảo, vẫn còn một số vụ án phải gia hạn thời hạn giải quyết hoặc kéo dài thời hạn giải quyết. Nguyên nhân của những vi phạm trên một phần do yêu cầu của việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid 19, phần do tính chất phức tạp của vụ án, sự thiếu hợp tác chống đối của đương sự nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan về tinh thần trách nhiệm của thẩm phán.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Lực – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Kiến Xương phát biểu

Thông qua công tác kiểm tra, đồng chí  Phạm Thị Liễu Lập cũng đánh giá cao công tác phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chất lượng hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Viện kiểm sát nhân dân các huyện đã làm tốt công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết của Tòa án, kiểm sát chặt chẽ các quyết định trả lại đơn khởi kiện, quyết định tạm đình chỉ giải quyết và thời hạn giải quyết của Tòa án góp phần đảm bảo việc thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động của Tòa án đúng pháp luật, hạn chế án bị hủy sửa.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thể hiện trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Ban nội chính tỉnh ủy với Ban cán sự đảng viện kiểm sát và các cơ quan nội chính của tỉnh để công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đảm bảo đúng pháp luật, công tâm, khách quan tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Hải Bằng – Phòng 9

 

Tin liên quan