Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý IV năm 2020
9/14/2020 4:00:03 PMĐể đánh giá đúng tiến độ thực hiện kế hoạch công tác năm, chỉ rõ và đề ra các biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm 2020. Ngày 04/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát Quý IV/2020 từ điểm cầu chính tại Viện kiểm nhân dân sát tỉnh và 8 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố. Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng ch­­­í Lại Hợp Mạnh – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị, đánh giá cao những kết quả toàn ngành đã đạt được trong 9 tháng qua. Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2020 đạt chất lượng, hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu các đơn vị trên cơ sở Thông báo tình hình vi phạm, tội phạm, một số kết quả công tác kiểm sát Quý và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác đến hết Quý III/2020 được thông qua tại hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận kiểm điểm, đánh giá những thiếu sót, tồn tại của đơn vị, biện pháp khắc phục trong thời gian tới, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ để cùng tháo gỡ. Về nội dung trọng tâm công tác Quý IV/2020, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chương trình công tác năm, các đơn vị xây dựng chương trình công tác Quý IV/2020 trên cơ sở rà soát lại công việc, chỉ tiêu công tác của đơn vị để phân công cán bộ, kiểm sát viên thực hiện, đề ra lộ trình cụ thể để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2020 đã đề ra.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác kiểm sát của hai cấp đến hết Quý III/2020 nêu rõ: Hai cấp kiểm sát đã triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố ngay trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đã chủ động nắm bắt các nguồn tố giác, tin báo về tội phạm và mở sổ theo dõi, quản lý đầy đủ; tích cực kiểm sát hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ khi Cơ quan điều tra tiếp nhận, thụ lý; chú trọng việc xây dựng hồ sơ kiểm sát điều tra; tổ chức kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, đối với vụ án nghiêm trọng, phức tạp, xây dựng kế hoạch kiểm sát điều tra; bám sát tiến độ điều tra, đề ra yêu cầu điều tra. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp cũng đạt hiệu quả cao, công tác phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm được tăng cường, đạt hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt hơn việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng. Do có sự chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ tiêu công tác nên một số đơn vị nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra từ đầu năm; Chất lượng công tác kiểm sát cơ bản được bảo đảm: Tỷ lệ số người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố toàn Ngành đạt 100%, không có đơn vị nào hủy bỏ tạm giữ trả tự do hoặc tạm giữ sau chuyển xử lý hành chính; các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát được các cơ quan tiếp thu, thực hiện; các kháng nghị đều có chất lượng, tỷ lệ kháng nghị được Toà án chấp nhận đạt tỷ lệ cao (hình sự 80%; dân sự 100%); việc lựa chọn các vụ án trọng điểm, phiên tòa rút kinh nghiệm phong phú, sát yêu cầu hơn so với cùng kỳ năm 2019. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng trong tỉnh nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời, nhanh chóng những vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi hay vụ việc xảy ra khi nhà nước thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh uỷ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Công tác xây dựng Ngành cũng được chú trọng đạt nhiều kết quả tốt, đã tập trung kiện toàn lãnh đạo quản lý một số đơn vị, sắp xếp, điều động cán bộ bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát Thái Bình lần thứ VI và các hoạt động góp phần giữ gìn an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2020, toàn ngành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn Ngành, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt điều tra. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính.... Kiểm tra, rà soát toàn bộ số vụ án, bị can, bị cáo tạm đình chỉ còn tồn đọng từ trước đến ngày 31/3/2020 ở tất cả các giai đoạn tố tụng theo Kế hoạch số 26/2020/KH-LN ngày 25/4/2020 của liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Toà án tỉnh Thái Bình. Tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình nhân dân và chủ động chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vấn đề tiềm ẩn bức xúc phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Thị Thị Trà - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông báo kết quả công tác kiểm sát Quý III/2020

Sau khi nghe thông báo kết quả công tác kiểm sát của hai cấp kiểm sát, Hội nghị đã nghe 15 ý kiến tham luận của các đơn vị đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác năm và đề ra biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ trong Quý IV/2020. Tập trung giải quyết đơn, không để đơn tồn đọng lâu, hằng tuần các đơn vị phải báo cáo tiến độ giải quyết đơn với lãnh đạo Viện  để có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Để công tác kiểm sát năm 2020 có chất lượng, hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng, Quốc hội, của Ngành trong tình hình hiện nay, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị địa phương, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại và có biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020.

 Nguyễn Thị Hưng - Văn phòng tổng hợp

Tin liên quan