Thông tin tuyên truyền
Ngành Kiểm sát Thái Bình được tín nhiệm cao tại Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/16/2020 10:21:11 AMThực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25-10-2019 của Tỉnh ủy Thái Bình về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 95-NQ/BCSĐ ngày 02-5-2019 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác chuẩn bị nhân sự của ngành Kiểm sát nhân dân để giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngay từ tháng 6/2019, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã chủ động rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ gắn với việc bố trí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương và bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu tham gia cấp ủy cấp huyện. Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và trực tiếp làm việc với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy đề nghị trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị đề án, cơ cấu nhân sự cấp ủy quan tâm đến nhân sự là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tham gia cấp ủy, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Kiểm sát Thái Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản giới thiệu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 08 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp tục tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự chuẩn bị nhân sự nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương; kết thúc Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 08 huyện, thành phố tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố với tỷ lệ phiếu bầu đạt 92% trở lên; 06/08 Viện trưởng được bầu là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tháng 8/2020, tại đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành với số phiếu tín nhiệm đạt 97 % và tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2020, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với số phiếu tín nhiệm đạt 98,85%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy

Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và công tác chuẩn bị nhân sự nghiêm túc, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 95-NQ/BCSĐ ngày 02-5-2019 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đó là: 100% các Viện kiểm sát nhân dân địa phương (tỉnh và huyện) có Viện trưởng tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu ngành Kiểm sát Thái Bình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đây là vinh dự, niềm tự hào, thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đối với ngành Kiểm sát Thái Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; đồng thời là động lực to lớn để ngành Kiểm sát Thái Bình tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Để cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát Thái Bình trong thời gian tới; Viện trưởng, lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; không ngừng củng cố, nâng cao uy tín và vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.

Phòng Tổ chức cán bộ - VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan