Thông tin tuyên truyền
Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác năm 2020.
12/15/2020 1:11:23 PMThực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu công tác theo kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra.

Kết quả công tác đạt được như sau: Duy trì kiểm sát thường xuyên Trại tạm giam 2 lần/1 tuần,  không để xảy ra việc quá hạn tạm giữ, tạm giam; Kiểm sát việc ra quyết định về thi hành án hình sự, thi hành án dân sự của Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự đạt 100%. Trực tiếp kiểm sát 14 cuộc, bao gồm: kiểm sát đột xuất 04 cuộc tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương; trực tiếp kiểm sát thường kỳ 10 cuộc tại Trại tạm giam Công an tỉnh (04 cuộc), Cơ quan Thi hành án hình sự (cấp tỉnh 01; cấp huyện 02); Cơ quan Thi hành án dân sự (cấp tỉnh 01, cấp huyện 02). Đã ban hành 14 kết luận trong đó có nội dung kiến nghị yêu cầu các đơn vị khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Ngoài ra còn ban hành 02 kiến nghị riêng  yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Các kiến nghị, kết luận được các đơn vị tiếp thu, khắc phục. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, Phòng 8 tiến hành 02 cuộc phúc tra kiến nghị đã ban hành năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự và Trại tạm giam Công an tỉnh. Kết quả các đơn vị đã cơ bản thực hiện nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát.

         Đơn vị nghiên cứu, kiểm sát 66 hồ sơ phạm nhân đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, 30/4, 02/9 và 03 hồ sơ phạm nhân đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh. Đã  tham mưu cho lãnh đạo Viện, đề nghị Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù giảm án cho 57 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 03 phạm nhân, không chấp nhận tha tù trước thời hạn cho 09 phạm nhân. Đề nghị của Viện kiểm sát đã được Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhất trí.

 Công tác kiểm tra, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện được thường xuyên quan tâm. Ngay từ đầu năm, căn cứ Hướng dẫn công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án của Vụ 8, Vụ 11 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng 8 đã ban hành văn bản hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xây dựng chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án cho phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Tòa án, Cơ quan Thi hành án hình sự, Cơ quan Thi hành án dân sự tăng cường công tác kiểm sát xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn và xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, quy định của Luật Thi hành án hình sự và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC; Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện; phân công Kiểm sát viên theo dõi Viện kiểm sát cấp huyện, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, tồn tại để các đơn vị thực hiện; tiến hành kiểm tra chuyên sâu 8 đơn vị. Tập hợp, ban hành 09 thông báo rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án để các đơn vị rút kinh nghiệm khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Thực hiện tập huấn hai cấp nội dung các chuyên đề về thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên đầy đủ, chất lượng, kịp thời.

Đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: viết 19 tin bài tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành và gửi tác phẩm dự thi Giải búa liềm vàng và lựa chọn làm phóng sự.

Với kết quả công tác đạt được, Phòng 8 đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xét và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen./.

 Lê Thị Hiên – Phòng 8 VKSND tỉnh

 

Tin liên quan