Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét đánh giá, kiểm điểm đối với tập thể Ban cán sự đảng và cá nhân lãnh đạo VKSND tỉnh năm 2020
12/22/2020 7:34:16 AMThực hiện Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 31-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Văn bản số 31-CV/TU ngày 24-11-2020 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngày 15/12/2020, Ban cán sự đảng phối hợp với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhận xét đánh giá, kiểm điểm đối với tập thể Ban cán sự đảng và cá nhân lãnh đạo VKSND tỉnh năm 2020.

Tới dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy. Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban cán sự đảng; Trưởng phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố. Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban cán sự đảng năm 2020, trong đó tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo; làm rõ những ưu, khuyết điểm của tập thể và từng thành viên Ban cán sự đảng VKSND tỉnh. Trong năm 2020, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là đường lối, chủ trương, nghị quyết, pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ Đảng, các đơn vị trong ngành quán triệt đến cán bộ, đảng viên để học tập, nghiên cứu, thực hiện; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành; trong đó tập trung đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020,  đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát Thái Bình vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban cán sự đảng đã chỉ đạo hai cấp Kiểm sát triển khai thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các thông báo, chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy; các công điện, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay toàn ngành đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết quả, năm 2020 các nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát Thái Bình đã được triển khai kịp thời và đạt kết quả toàn diện ở tất cả các lĩnh vực công tác, các chỉ tiêu đều đạt và vượt (11 chỉ tiêu) theo yêu cầu Nghị quyết 96 của Quốc Hội và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Công tác cải cách tư pháp được triển khai thực hiện nghiêm túc; chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn ngành đã tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020), bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đúng yêu cầu đề ra.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, tăng cường; Công tác cán bộ được nâng cao. Năm 2020, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp phòng theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ 12 phòng thành 8 phòng; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển 29 cán bộ, trong đó có 16 cán bộ lãnh đạo quản lý phù hợp với yêu cầu về nhiệm vụ, trình độ năng lực, khả năng, kinh nghiệm, quá trình công tác... theo nguyên tắc Ban cán sự đảng thống nhất xác định nên đến nay các đơn vị ổn định, đoàn kết, hoạt động hiệu quả. Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ Viện kiểm sát hai cấp và Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; do chuẩn bị và làm tốt công tác nhân sự nên đến nay Viện trưởng Viện kiểm sát hai cấp (9/9) đều trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao;  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ban cán sự đảng đặc biệt quan tâm; đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, kết hợp nhiều hình thức đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, Ban cán sự đảng chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp chủ động báo cáo tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nhất là các cơ quan nội chính, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy về việc thành lập, ban hành quy chế hoạt động các Ban Chỉ đạo về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm và tội phạm đặc biệt là Ban Chỉ đạo 1593... để chỉ đạo giải quyết nhằm bảo đảm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban cán sự đảng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và địa phương. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp và chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) và các kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Qua kết quả thi đua năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba và là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tuy nhiên nghiêm túc kiểm điểm, tập thể Ban cán sự đảng thấy vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như: tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ còn chậm; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử một số vụ án hình sự chưa cao, còn để xảy ra sai sót; công tác nắm tình hình và kiểm sát hoạt động tư pháp có lúc, có việc còn chưa chủ động, chưa kiên quyết yêu cầu thực hiện; công tác kiểm tra, hướng dẫn chưa được thực hiện thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên còn tư tưởng bằng lòng, thỏa mãn với hiện tại nên chưa tích cực phấn đấu, tự giác học tập nâng cao trình độ và tu dưỡng, rèn luyện phong cách, lối sống. Nguyên nhân khách quan do tình hình tội phạm tăng và diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 bùng phát, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương và của ngành nên khối lượng công việc tăng trong khi ngành Kiểm sát Thái Bình phải tiếp tục thực hiện việc tinh giảm biên chế theo sự chỉ đạo của Trung ương; cơ sở vật chất, kinh phí tuy đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ quan do năng lực thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay; công tác lãnh đạo, quản lý, tham mưu đề xuất của thủ trưởng của một số đơn vị chưa chủ động, thiếu sâu sát, kịp thời, có lúc, có việc chưa đề cao trách nhiệm. Trên cơ sở nhận diện những hạn chế, thiếu sót, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của ngành, Ban cán sự đảng đã đề ra những giải pháp để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành trong năm 2021.

đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sau phần trình bày dự thảo, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày Bản tự kiểm điểm cá nhân và Phiếu chấm điểm để Hội nghị cho ý kiến thảo luận, góp ý. Với tình thần dân chủ, thẳng thắn tại hội nghị, có 10 ý kiến đại diện cấp phòng, cấp huyện tham gia nhận xét đối với tập thể Ban cán sự đảng, các ý kiến thống nhất cao với nội dung kiểm điểm của tập thể Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cũng như kiểm điểm của các đồng chí trong Ban cán sự đảng là Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu xếp loại đối với tập thể Ban cán sự đảng và cá nhân từng đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Kết quả tập thể Ban cán sự đảng và các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều xếp loại xuất sắc với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đã đánh giá cao kết quả hội nghị đã đạt được, đồng thời quán triệt những nội dung trọng tâm mà Ngành Kiểm sát Thái Bình cần tập trung thực hiện năm 2021 để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 Phạm Việt Hưng-Phòng 15 VKSND tỉnh