Tin nghiệp vụ
Liên ngành Công an - Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân – Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiền Hải – Đồn biên phòng Cửa Lân tổ chức họp giao ban giải quyết một số vụ việc phức tạp.
4/6/2021 8:05:55 AMThực hiện quy chế phối hợp liên ngành và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Ngày 02/4/2021 Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiền Hải và Đồn biên phòng Cửa Lân tiến hành họp giao ban tháng 4/2021 đánh giá tình hình an ninh trật tự,tình hình tội phạm diễn ra trên địa bàn, kết quả công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 3 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác nội chính; Lãnh đạo Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Chi cục THADS, Đồn Biên phòng Cửa Lân.

          Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phạm Thanh Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát  thông qua kết quả công tác phối hợp của liên ngành tư pháp trong Quý I/2021 và đưa ra các nội dung còn có khó khăn vướng mắc cần thảo luận tại hội nghị. Đại diện các ngành đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những hạn chế, thiếu sót; đồng thời, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của từng ngành và công tác phối hợp liên ngành nói chung.

Đồng chí Phạm Thanh Hải – Viện trưởng VKSND huyện Tiền Hải đánh giá công tác phối hợp liên ngành quý 1 năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Anh -  Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đã đánh giá cao về những kết quả trong công tác phối hợp liên ngành. Các cơ quan tư pháp đã tích cực phối hợp , kịp thời bàn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc qua từng vụ việc. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan tư pháp cần tập trung đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các loại tội phạm; tăng cường tham mưu cho cấp ủy, địa phương trong các vụ việc cụ thể; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Quốc hội giao góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kết luận Hội nghị, Liên ngành tố tụng huyện Tiền Hải thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới như sau:

Tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để có án bị hủy, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2021 của từng ngành. Tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ . Tiếp tục phối hợp lựa chọn các vụ án điểm, án rút gọn (nếu đủ điều kiện); về việc tổ chức ghi âm ghi hình trong các vụ án hình sự, việc tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến, việc tổ chức thi hành án dứt điểm đối với các bị án. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phí Thị Huệ - VKSND huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan