Thông tin tuyên truyền
Khối thi đua các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021
4/8/2021 7:40:40 AMNgày 31/3/2021 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Khối thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và ký giao ước thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Thái Bình năm 2021.

Khối thi đua các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Thái Bình gồm 08 đơn vị VKSND cấp huyện và 07 đơn vị VKSND cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Quyết định số 09/QĐ-VKSTB ngày 11/01/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình về việc cử Trưởng và Phó trưởng khối thi đua. Khối thi đua hoạt động theo các quy định về công tác thi đua khen thưởng của ngành kiểm sát và của UBND tỉnh Thái Bình. VKSND thành phố Thái Bình là được cử là Khối trưởng, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án là Khối phó Khối thi đua.

 Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh Thái Bình, các đồng chí Phạm Viết Vượng, Trần Thị Thu Trà - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện, trưởng phòng các đơn vị cấp phòng thuộc khối thi đua VKSND tỉnh Thái Bình.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã được nghe đại diện đơn vị Khối trưởng, khối phó trình bày Kế hoạch và giao ước thi đua năm 2021. Các đơn vị đã tiến hành thảo luận, góp ý vào kế hoạch, giao ước thi đua, đồng thời đánh giá kết quả công tác thi đua khối trong Quý I năm 2021, tham luận các biện pháp, cách làm hay để nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. đồng chí Phạm Viết Vượng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình đã phát biểu định hướng  các hoạt động thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua. Theo đó, mỗi đơn vị thành viên cần vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến đột phá, đề ra các nhóm giải pháp, cách làm hay, lựa chọ các việc làm tiêu biểu và đặc thù của ngành để tuyên truyền lan tỏa trong ngành và xã hội.

Sau khi thống nhất nội dung giao ước thi đua, các đơn vị tiến hành Hội nghị phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và ký kết giao ước thi đua. Đây là hoạt động đầu tiên trong năm, xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua VKSND tỉnh Thái Bình ký Giao ước thi đua năm 2021, các đồng chí lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh tahm dự chứng kiến

Khối thi đua các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Thái Bình đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021, với những nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao về thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong Khối tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên " Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Thái Bình thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua theo chủ đề “Trách nhiệm, hiệu quả trong công việc; gương mẫu đúng mực trong cuộc sống” do Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình phát động; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời tổ chức hưởng ứng sôi nổi, hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, các đơn vị trong khối chủ động xây dựng nội dung, tiêu chí, chủ đề hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm với mục đích yêu cầu đã nêu trong kế hoạch công tác năm 2021 của ngành kiểm sát Thái Bình. Tăng cường công tác học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động nghiệp vụ, văn hóa, thể thao giữa các đơn vị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Huy- Phó viện trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh Thái Bình đánh giá cao việc phát động thi đua và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua thuộc VKSND tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở Giao ước thi đua được ký kết, đồng chí chỉ đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác  theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác thi đua qua các thông báo rút kinh nghiệm của VKSND tối cao, đồng thời phát huy các cách làm hay, áp dụng các sáng kiến, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tập trung suy tôn, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến để đạt được các danh hiệu thi đua cấp ngành, cấp nhà nước; Phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong Khối để khích lệ tinh thần thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác các đơn vị đã đăng ký.

Các đơn vị trong Khối thi đua VKSND tỉnh Thái Bình đã nhất trí và thể hiện quyết tâm cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua, đưa phong trào thi đua của Khối và từng đơn vị phát triển sâu rộng. Tăng cường sự đoàn kết, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Khối để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền,  gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến để xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát nhân dân trong xã hội .

Đặng Huyền Trang- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình

 

Tin liên quan