Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư
9/10/2021 7:31:04 AMThực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, từ ngày 23 đến ngày 27/8/2021, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 44/QĐ-VKSTB và Kế hoạch số 40/KH-VKSTB ngày 16/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/7/2021.

Tại buổi triển khai Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc kiểm sát.

Đồng chí Trần Thị Thu Trà  -  Phó Viện trưởng -  Triển khai quyết định, kế hoạch tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư thay mặt lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự; những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan. Qua công tác kiểm sát, nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư đã mở đầy đủ sổ nghiệp vụ và thực hiện việc tiếp nhận các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án chuyển đến và việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án đảm bảo theo đúng quy định; Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc việc ban hành quyết định thi hành án, gửi quyết định và thông báo về thi hành án dân sự cho đương sự cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chứng từ kế toán được ghi chép đầy đủ, kịp thời; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án cơ bản đúng quy định; việc xuất, nhập kho các tài sản thi hành án, tang vật được quản lý chặt chẽ.

Tuy nhiên, qua kiểm sát vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại như: việc chậm xác minh điều kiện thi hành án; chậm thông báo và gửi quyết định thi hành án; vi phạm trong việc quản lý thu, chi tiền thi hành án, trong việc quản lý và xử lý vật chứng,...Những thiếu sót, tồn tại trên cho thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại các Điều 39, 44, 125 Luật thi hành án dân sự và Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương,  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư trình bày báo cáo

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành tọa đàm ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư. Đồng thời ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự chỉ đạo khắc phục những thiếu sót đã nêu góp phần đưa công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Vũ Thư đạt được nhiều kết quả, chất lượng trong thời gian tới./.

Thu Hà - Lê Nhung - Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan