VKSND Huyện Tiền Hải
VKSND huyện Tiền Hải
8/5/2014 9:34:12 AM Huyện Tiền Hải giáp huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình về phía Tây. Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ (biển Đông Việt Nam). Phía Bắc giáp huyện Thái Thụy, Thái Bình. (Ranh giới là sông Trà Lý.) Phía Nam giáp tỉnh Nam Định. (Ranh giới là sông Hồng.) Huyện Tiền Hải nằm kẹp giữa hai cửa biển Trà Lý và Ba Lạt của sông Hồng. Huyện Tiền Hải gồm 1 thị trấn Tiền Hải và 34 xã, đó là các xã: An Ninh, Bắc Hải, Đông Cơ, Đông Hải, Đông Hoàng, Đông Lâm, Đông Long, Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Trung, Phương Công, Tây An, Đông Phong, Đông Quý, Đông Trà, Đông Trung, Đông Xuyên, Nam Chính, Nam Cường, Nam Hà, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Phú, Nam Thanh, Nam Thắng, Tây Giang, Tây Lương, Tây Ninh, Tây Phong, Tây Sơn, Tây Tiến, Vân Trường, Vũ Lăng.

Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải được thành lập vào tháng 3 năm 1961. Từ khi thành lập đến nay VKS huyện nhiều năm liền được công nhận là đơn vị tiên tiến và xuất sắc.

Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải có 19 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 06 đồng chí; Kiểm tra viên 04 đồng chí; Chuyên viên: 05 đồng chí; Kế toán: 01 đồng chí; Hợp đồng theo Nghị định 68: 02 đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Phạm Thanh Hải; các Phó Viện trưởng: đồng chí Phạm Thị Dinh, đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363.823.978 

Tin liên quan