Diễn đàn, trao đổi kinh nghiệm

Vướng mắc trong việc buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Chế định án treo theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 cơ bản vẫn kế thừa Bộ luật Hình sự năm 1999, khi Tòa án xét thấy không cần thiết phải bắt người phạm tội phải chấp hành hình phạt tù,...

Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban...

Xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản ở địa bàn tỉnh Thái Bình: những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nền kinh tế toàn cầu và sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, việc tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài...

“phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ…”

Đối với tình tiết “phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ…” trong “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” và “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con,...

Điểm mới cần chú ý khi xử lý giải quyết các vụ, việc về họ, hụi, biêu, phường.

Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 19) thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 (viết tắt là Nghị định 144) về họ, hụi, biêu, phường....

Điểm mới của Luật tố cáo năm 2018

Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi Luật Tố cáo năm 2011). Luật tố cáo năm 2018 gồm 9 chương và 67 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật có bổ sung nhiều điểm...

Một số vướng mắc trong thực tiễn khi tiến hành kiểm sát việc xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2014

Vấn đề xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, sau đây gọi tắt là Luật thi hành án dân sự năm 2014)...

Một số kinh nghiệm thực hiện tốt chế định thời hạn tố tụng nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người quyền công dân

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013, là cơ sở pháp lý quan trọng trong đấu...

Điểm mới cần chú ý khi áp dụng chế định thời hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Và hiện nay Bộ luật Dân sự 2015 đã được tổ chức, thi hành trong thực tiễn.

Một số quy định mới về tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù, xếp loại chấp hành án phạt tù.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 quy định về tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thay thế cho Thông tư số...

Một số vướng mắc, bất cập trong quy định về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Trên cơ sở kế thừa pháp luật tố tụng dân sự trong các giai đoạn trước, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vẫn giữ thủ tục hòa giải trong quy trình tố tụng dân sự nhưng đã phát triển thành phiên họp...

Chuyên mục Cải cách tư pháp: 16 án lệ hiện hành được áp dụng tại Việt Nam

Các đạo luật được ban hành luôn có vị trí tối cao trong hệ thống pháp luật nhưng có đặc tính cố hữu là không thể dự đoán hết những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai, đối với những vụ việc cụ...

Việc áp dụng hoặc hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có nhiều điểm được sửa đổi cũng như bổ sung nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt có một chế định mới, lần đầu được quy định đó là các biện pháp điều tra tố tụng đặc...

Những điểm mới về vấn đề thu, giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, các phương tiện điện tử viễn thông được sử dụng rất phổ biến, đã rút ngắn khoảng cách giữa con người với con người, nhưng nó lại là một...

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong công tác Thi hành án dân sự

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân...

1