Diễn đàn trao đổi

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật trồng trọt

Luật trồng trọt

Luật chăn nuôi

Luật chăn nuôi

Luật đặc xá

Luật đặc xá

Luật Công an nhân dân

Luật Công an nhân dân

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

“phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ…”

Đối với tình tiết “phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ…” trong “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” và “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con,...

1