Phòng 3
Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ
11/19/2014 10:09:06 AMPhòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng nhiệm vụ sau:

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ (Phòng 3)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng nhiệm vụ sau: 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu;     

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử;

Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Công an tỉnh Thái Bình điều tra, hoặc do các cơ quan khác tiến hành một số hoạt động điều tra;

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật; tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát huyện, thành phố; nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án; tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí ).

Trưởng phòng: đồng chí Vũ Kỳ Ánh; Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Xuân Trường

Thông tin liên hệ

Địện thoại:  0363.833.713 

Tin liên quan