Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020
1/20/2020 7:16:57 AMChiều ngày 16/01/2020 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Trà- Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

Đ/c Trần Thị Thu Trà- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thảo - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy trình bày tóm tắt về kết quả công tác của đơn vị trong năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, căn cứ Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ của Ngành kiểm sát; các Nghị quyết của Quốc hội về công tác kiểm sát; Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện. Đơn vị đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra.

Cũng tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Hà - Phó Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị, các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên đã phát biểu ý kiến tham luận nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác. Viện kiểm sát Thái Thụy thực hiện nghiêm túc phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra, đó là: Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổng kết và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020). Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2020 là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự và phê chuẩn khởi tố bị can”.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Cao Cường - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy thay mặt tập thể đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Thu Trà - Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và các ý kiến đóng góp của các đồng chí ở phòng nghiệp vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2020./.

Bùi Thị Thùy Chinh – Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy

Tin liên quan