Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình - Quý III/2020
9/1/2020 9:39:51 AMThực hiện Quyết định số 55/QĐ-VKSTB và Kế hoạch số 44/KH-VKSTB ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; trong các ngày, từ ngày 11 đến 14/8/2020, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, Qúy III năm 2020.

Theo kế hoạch, đây là cuộc kiểm sát từng mặt nên Đoàn đã tập trung kiểm sát việc thực hiện thủ tục tiếp nhận, hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; công tác phân loại và bố trí giam giữ; chế độ quản lý, canh gác, bảo vệ, kiểm tra giám sát người bị tạm giữ, tạm giam; việc trích xuất, chuyển giao, kỷ luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam; việc lập hồ sơ đề nghị người chấp hành án phạt tù ở lại Trại tạm giam để phục vụ việc tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó viện trưởng VKSND tỉnh công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã tọa đàm với Trại tạm giam và ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát; qua đó kiến nghị đơn vị có biện pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, khai thác hệ thống kiểm soát an ninh; việc phân công cán bộ trực kiểm soát an ninh và việc ghi chép sổ phân công theo dõi ca trực để từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý giam giữ.

Đồng chí Lại Kim Đô – Phó Giám thị Trại Tạm giam tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát

Thay mặt Ban Giám thị Trại Tạm giam, đồng chí Lại Kim Đô – Phó Giám thị đã tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát để báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiếu sót, tồn tại của cán bộ; đồng thời đề xuất cấp trên quan tâm đầu tư, sửa chữa hệ thống camera kiểm soát an ninh nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý giam giữ./.  

Tin bài của Nguyễn Thị Đào – Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan