Tin nghiệp vụ
Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Bình trực tiếp kiểm sát, giám sát tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Bình.
9/1/2020 9:46:37 AMThực hiện Quyết định và Kế hoạch số 13 ngày 17/8/2020 của Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Bình, ngày 26/8/2020 Đoàn kiểm sát, giám sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát, giám sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hính sự tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Tam - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Thái Bình - Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, đồng chí Lại Bá Thành – Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Thái Bình đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hính sự  tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Thái Bình, thời điểm từ ngày 20/5/2020 đến ngày 20/8/2020.

 Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.

            Đoàn kiểm sát, giám sát làm việc tại Nhà tạm giữ Công an thành phố

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Đoàn kiểm sát, giám sát thấy Nhà tạm giữ công an thành phố Thái Bình đã cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật về các chế độ ăn, mặc, ở, chế độ thăm thân nhân, nhận quà và các chế độ khác đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số tồn tại vi phạm là: còn tạm giữ nhiều người trong cùng buồng dẫn đến không đảm bảo diện tích buồng giam giữ theo qui định, một số buồng tạm giữ, tạm giam không đủ mỗi người 01 màn, nhận quà thăm gặp tiếp tế có ghi vào sổ nhưng không ghi rõ số lượng trọng lượng quà, việc nhận xét đánh giá phạm nhân hàng tháng chỉ thực hiện ghi vào sổ, không nhận xét bằng văn bản gửi lên cấp trên theo qui định.

Đoàn kiểm sát, giám sát trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ

 Kết thúc cuộc kiểm sát, giám sát, Đoàn kiểm sát, giám sát đã tọa đàm  dự thảo kết luận yêu cầu  kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, vi phạm  nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Nhà tạm giữ Công an thành phố Thái Bình đã tiếp thu để khắc phục.

Đặng Cao Cường-Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình

 

Tin liên quan