Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.
10/8/2020 8:54:55 AMThực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 25/9/2020 Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an huyện tiến hành kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Viện trưởng VKS huyện thay mặt Đoàn công tác kết luận cuộc kiểm tra, giám sát tại Ủy ban nhân dân xã Nam Cường

Đoàn đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường trình bày báo cáo việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự 09 tháng đầu năm 2020. Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến hai khâu công tác này nhận thấy: Về cơ bản UBND xã đã nắm bắt được nội dung các vụ việc nói chung và các nguồn tin về tội phạm nói riêng xảy ra trên địa bàn xã, đã mở sổ theo dõi tình hình, cập nhật đầy đủ các vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn, đã tiến hành xác minh ban đầu đối với hầu hết các nguồn tin về tội phạm, việc phân loại giữa nguồn tin về tội phạm với các vụ việc khác đảm bảo chính xác; kịp thời báo cáo, chuyển ngay nguồn tin về tội phạm đã tiếp nhận đến Công an huyện Tiền Hải để giải quyết theo thẩm quyền. Mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ. Sau khi nhận hồ sơ do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chuyển giao, Trưởng Công an xã đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục bị án, cho bị án viết cam kết thi hành án, tự khai lý lịch, 01 tháng/lần người được giao trực tiếp giáo dục bị án có bản nhận xét chấp hành án đối với bị án...cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, giáo dục bị án theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND xã Nam Cường vẫn còn một số tồn tại như: Chưa mở sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo đúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an, khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm chưa lập biên bản...; bản nhận xét việc chấp hành án của người được giao trực tiếp giáo dục bị án treo sử dụng sai mẫu, sử dụng mẫu đối với người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã ban hành Kết luận số 16/KL-VKS ngày 30/09/2020, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã Nam Cường có biện pháp chỉ đạo khắc phục ngay tồn tại nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự./.

Phạm Minh Thanh- Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan