Tin nghiệp vụ
VKS tỉnh Thái Bình phối hợp liên ngành giám sát, kiểm sát, kiểm tra, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại CQ CSĐT và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đông Hưng.
10/13/2020 8:43:04 AMThực hiện kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 08/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, về công tác kiểm sát năm 2020. Ngày 24/9/2020, Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tiến hành giám sát, kiểm sát, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đông Hưng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình triển khai quyết định kiểm sát

Sau khi nghe đại diện Công an huyện Đông Hưng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Kết quả kiểm tra, đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và công tác thi hành án hình sự. Đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ phối hợp tốt giữa liên ngành Công an - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao như: hằng tuần, hằng tháng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện đều thực hiện tốt việc đối chiếu, lập biên bản về việc giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố cũng như danh sách các bị án phải thi hành án, tất cả những tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố khó khăn, phức tạp đều được liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra - Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện họp liên ngành trước khi báo cáo xin ý kiến của liên ngành cấp tỉnh.

Đoàn giám sát, kiểm sát, kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện để khắc phục kịp thời; đồng thời hướng dẫn thực hiện, giải đáp một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn của đơn vị khi áp dụng các quy định mới của pháp luật như Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật tạm giữ, tạm giam trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đông Hưng đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn để tổ chức thực hiện./.

Vũ Văn Nam - Phòng 2 VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan