Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân huyện Vũ Thư thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm sát, kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư
10/27/2020 1:41:28 PMThực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự; Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư. Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 23/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Thư và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Vũ Thư tiến hành kiểm sát, kiểm tra, giám sát đối với công tác thi hành án hình sự tại 17 Ủy ban nhân dân (UBND) xã trên địa bàn huyện Vũ Thư (Gồm: Hòa Bình, Dũng Nghĩa, Đồng Thanh, Hiệp Hòa, Xuân Hòa, Nguyên Xá, Song An, Trung An, Tân Lập, Tự Tân, Bách Thuận, Minh Khai, Việt Hùng, Minh Lãng, Việt Thuận, Vũ Hội, Duy Nhất)

Đoàn kiểm sát, kiểm tra, giám sát do đồng chí Đoàn Viết Thiện - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện, cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyệ là thành viên và Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Thư tham gia giám sát.

Quá trình kiểm sát, kiểm tra, giám sát  tại UBND các xã, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, sổ sách, các văn bản, tài liệu liên quan. Đoàn đã ghi nhận những ưu điểm UBND các xã đã đạt được, như: Tổ chức giám sát, giáo dục người thi hành án treo tương đối tốt theo đúng quy định tại Điều 63 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 (nay là Điều 86 Luật Thi hành án hình sự năm 2019); phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể của xã và gia đình trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án, giúp họ sửa chữa lỗi lầm; đề ra các biện pháp giáo dục, phòng ngừa người chấp hành án vi phạm pháp luật. Những người có nhiều tiến bộ đều được UBND xã lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo đồng thời UBND các xã còn tạo điều kiện để người chấp hành án lao động, học tập, tham gia vào hoạt động chung tại nơi cư trú nên không có trường hợp nào vi phạm nghĩa vụ phải xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã đều giám sát tương đối chặt chẽ việc tổ chức giám sát, giáo dục của UBND xã đối với người được hưởng án treo tại địa phương.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát, kiểm tra, giám sát thấy ở một số địa phương vẫn còn để xảy ra tồn tại, hạn chế, như: Một số UBND xã chưa lập Sổ điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an; một số sổ theo dõi chưa cấp nhật đầy đủ cột mục; hồ sơ thi hành án cập nhật chưa đầy đủ ….

Đồng chí Đoàn Viết Thiện - Phó viện trưởng, Trưởng đoàn kết luận

Kết thúc các cuộc kiểm sát, kiểm tra, giám sát đã ban hành 05 kiến nghị đối với UBND 5 xã: Đồng Thanh, Hiệp Hòa, Nguyên Xá, Minh Khai, Minh Lãng yêu cầu khắc phục vi phạm. Các kiến nghị đều được UBND các xã tiếp thu và đề ra các biện pháp để chấn chính, khắc phục.

Bùi Văn Phúc - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư

 

Tin liên quan