Tin nghiệp vụ
VKSND huyện Tiền Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2020 tại Cơ quan CSĐT Công an huyện
11/3/2020 7:08:57 AMThực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Tiền Hải do đồng chí Phạm Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND huyện Tiền Hải làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố năm 2020 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải.

Tại buổi triển khai Quyết định, Kế hoạch, đồng chí Phạm Thanh Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải nhấn mạnh: Mục đích của việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện là nhằm phát hiện và làm rõ những vi phạm, kết luận và kiến nghị khắc phục, sửa chữa vi phạm, phối hợp đề ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hai đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, qua công tác kiểm sát trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm để công tác phối hợp giữa hai đơn vị tiếp tục được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Viện trưởng VKSND huyện triển khai Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra về cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch của Liên ngành tư pháp Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát huyện trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chủ động phối hợp với Viện kiểm sát thực hiện nghiêm túc việc họp bàn, phân loại xử lý các vụ, việc trước khi ra các quyết định tố tụng, góp phần chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải còn một số tồn tại, thiếu sót như: Hồ sơ thể hiện các tài liệu thu thập được không chuyển đến Viện kiểm sát và đóng bút lục theo Khoản 5 Điều 88 BLTTHS hoặc vẫn còn xảy ra tình trạng một số hồ sơ sau khi tiếp nhận từ Công an các xã, hồ sơ không có biên bản giao nhận giữa Công an xã chuyển đến Cơ quan CSĐT công an huyện để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền…

Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã tiến hành tọa đàm, yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, đề ra các giải pháp nhằm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Điều tra viên, cán bộ điều tra trong các thao tác nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật, quy định của ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; duy trì mối quan hệ phối hợp với Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp; đề ra các biện pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Các nội dung kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát đều được Cơ quan điều tra cùng cấp chấp thuận và nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, qua đó góp phần khẳng định được vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 cũng như các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành.

Nguyễn Việt Hạnh – Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan