Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình công tác tiếp công dân; tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo
8/18/2021 7:39:48 AMThực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 11/01/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác kiểm sát năm 2021; Ngày 17/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Quy trình công tác tiếp công dân; tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lại Hợp Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Viện kiểm sát hai cấp. Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày, bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 08 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta nói chung. Thông qua hoạt động tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; giúp cho Đảng, Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được xác định là một trong những công tác trọng tâm của ngành, là nhiệm vụ thường xuyên được lãnh đạo Viện tập trung chỉ đạo. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khắc phục hạn chế việc khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp, cũng như nhiều bất cập khác của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; là tiền đề thuận lợi cho việc thụ lý, xác minh, giải quyết nhanh chóng và có chất lượng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cũng tại Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã quán triệt, yêu cầu hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp; do đó, các đơn vị trong toàn Ngành cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của Ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trong ngành.

Đồng chí Chánh Thanh tra và Phó Chánh thanh tra trình bày các nội dung của chuyên đề tập huấn

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo đơn vị Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày các nội dung tại chuyên đề tập huấn như: Quy trình công tác tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát, một số nội dung mới về quy trình tiếp công dân trong ngành kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 của VKSND tối cao, và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; một số nội dung trọng tâm của các quy chế, quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nội quy tiếp công dân và Quy trình công tác tiếp công dân, Quy chế phối hợp trong việc tiếp công dân; tiếp nhận, quản lý và xử lý đơn; giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND hai cấp tỉnh Thái Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTB ngày 25/5/2021 của Viện Trưởng VKSND tỉnh Thái Bình. Đồng thời giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Một số hình ảnh đại biểu tham luận

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đã thảo luận, đưa ra kinh nghiệm, giải pháp kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; kiểm tra quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của các đơn vị và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố; qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Phạm Viết Vượng – Phó Viện trưởng kết luận Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Vượng-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác công tác tiếp công dân; tiếp nhận, quản lý, phân loại, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có vai trò quan trọng hàng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành. Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, ngành Kiểm sát Thái Bình cần thực hiện giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu công việc, cụ thể là:

Trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn: Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm tiếp công dân của Viện trưởng VKSND theo quy định của Luật Tiếp công dân và quy định của Ngành. Gắn công tác tiếp công dân thường xuyên với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật; gắn công tác tiếp công dân, đối thoại khi giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài.

Đơn vị kiểm sát, giải quyết đơn tiếp công dân thường xuyên và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ có liên quan, xác định thời gian tiếp công dân đối với từng vụ việc cụ thể (gắn công tác tiếp dân với nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu giải quyết đơn).

Với đặc thù đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận rất nhiều nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết không nhiều, do đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để phục vụ công tác kiểm sát và giải quyết. Chú ý phân công cán bộ nắm chắc quy định thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và quản lý đơn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, không để ảnh hưởng thời hạn giải quyết đơn thuộc thẩm quyền.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền: Chú trọng công tác cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện cần phân công cán bộ có kinh nghiệm nghiệp vụ chủ trì, tham mưu giải quyết.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, VKSND hai cấp cần quan tâm thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đảm bảo nội dung trong các văn bản giải quyết.

Đơn vị Thanh tra-khiếu tố phối hợp với các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn VKSND huyện, thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đặc biệt quan tâm đến giải quyết khiếu nại về quyết định không khởi tố vụ án hình sự, kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm để khắc phục ngay; hạn chế quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành, VKS tỉnh kiểm tra lại mới phát hiện để yêu cầu sửa chữa, hoặc hủy bỏ gây khó khăn cho quá trình giải quyết tiếp theo, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, coi đây là biện pháp góp phần phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, có sự quan tâm của dư luận hoặc kiến nghị của nhiều cơ quan có thẩm quyền, quá trình giải quyết, VKSND phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, qua đó kết hợp với việc giải thích, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật để người khiếu nại, tố cáo tôn trọng, chấp hành kết quả giải quyết của VKSND, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài,

Trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, VKS huyện, thành phố phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp để nắm thông tin tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp hoặc thông qua việc tiếp nhận đơn để áp dụng các biện pháp kiểm sát phù hợp theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 02, 03 ngày 31/8/2016 và số 02 ngày 5/9/2018.

Lê Hồng Điệp- Thanh tra –Khiếu tố

 

Tin liên quan