Giới thiệu chung về ngành Kiểm sát Thái Bình

1. Giới thiệu chung về tỉnh Thái Bình

Thái Bình là tỉnh duyên hải thuộc đồng bằng Bắc bộ; diện tích tự nhiên 1.534,4 km2; phía bắc giáp Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng; phía tây giáp Nam Định, Hà Nam; phía đông giáp Vịnh Bắc Bộ. Bờ biển Thái Bình dài gần 60 km, có 3 cửa sông lớn đổ ra biển là cửa Thái Bình, cửa Trà Lý và cửa Ba Lạt. Sông Trà Lý chảy từ Tây sang Đông chia tỉnh thành hai phần Nam, Bắc. Dân số Thái Bình hơn 1,9 triệu người, mật độ dân số cao so với các địa phương khác trong nước (1.200 người/1 km2). Thái Bình không có núi, không có rừng; có nhiều sông ngòi, hơn 90% dân số Thái Bình sống ở nông thôn, làm nông nghiệp là chủ yếu.

Thái Bình đã trải qua nhiều thay đổi trong quá trình dựng nước và giữ nước; mang nhiều tên gọi, có nhiều sự phân định địa giới khác nhau. Sau khi Pháp xâm lược, ngày 21/3/1890 toàn quyền Đông Dương đã quyết định cắt phủ Thái Bình, phủ Kiến Xương thuộc tỉnh Nam Định và phủ Thần Khê, phủ Tiên Hưng thuộc tỉnh Hưng Yên để thành lập tỉnh mới, đặt tên là tỉnh Thái Bình có 3 phủ với 12 huyện. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày 10/4/1946 Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bỏ đơn vị tổng, đổi phủ thành huyện. Năm 1969, trước yêu cầu phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 93- CP ngày 17/6/1969 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới các huyện. Thái Bình hiện nay có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, với 286 xã, phường và thị trấn. Đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Thành phố Thái Bình, các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải và Thái Thụy.

Đặc điểm về địa lý tự nhiên của Thái Bình thuận lợi để phát triển mạnh mẽ nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và chế biến thủy sản. Thái Bình đã nổi tiếng là vùng đất trù phú, là vựa lúa của đồng bằng Bắc bộ. Kinh tế Thái Bình rất đa dạng, phong phú, trong đó kinh tế nông nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng, dẫn đầu cả nước về năng suất lúa, năm 1966 đạt 5 tấn thóc /1ha; ngày nay đã đạt trên 12 tấn /1ha. Thái Bình còn có các nghề thủ công truyền thống như: dệt chiếu làng Hới, chạm bạc Đồng Xâm, dệt ở Then, Mẹo...

Thái Bình là mảnh đất “địa linh nhân kiệt” có truyền thống văn hóa phong phú và phát triển sớm. Chùa Keo, Đền Đồng Bằng, Đền Tiên La, cụm di tích danh nhân Lê Quý Đôn và nhiều công trình văn hóa tâm linh khác với kiến trúc độc đáo, xây dựng cách đây hàng nghìn năm là nơi tổ chức lễ hội thu hút người dân Thái Bình và du khách mọi miền đất nước về hội tụ.

Truyền thống trị thủy, khẩn hoang lấn biển, mở mang làng xã làm hậu phương cung cấp nhân tài vật lực cho các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của người Thái Bình là rất tự hào. Nguyễn Công Trứ thời Nguyễn đã tổ chức khai phá vùng bãi biển Tiền Châu huyện Trực Ninh – Kiến Xương lập ra huyện Tiền Hải ngày nay.

Truyền thông rực rỡ và vẻ vang của người Thái Bình là tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm, chống các thế lực phản động. Ngay từ đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, cánh quân do nữ tướng Bát Nạn tên thật là Vũ Thị Thục Nương đứng đầu ở vùng Tiên La – Hưng Hà đã tham gia tích cực cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vào thế kỷ thứ X, dựa vào lực lượng của sứ quân Trần Lãm ở Kỳ Bố - Hải Khẩu (nay là thành phố Thái Bình), Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan nạn cát cứ, lập ra nhà Đinh thống nhất đất nước. Vùng Long Hưng nay thuộc xã Tiến Đức – Hưng Hà là nơi phát tích, đồng thời là hậu phương quan trọng giúp nhà Trần dấy nghiệp và ba lần kháng chiến chống xâm lược Nguyên – Mông thắng lợi.

Những năm Pháp đô hộ, cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà, Tiên Hưng ngày 01/5/1930 và cuộc khởi nghĩa của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930 đã gây tiếng vang lớn trong cả nước...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, cao trào kháng chiến của nhân dân Thái Bình càng sôi sục; phong trào cách mạng của quần chúng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng lan rộng. Ngày 23/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Thái Bình đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, làm tốt nhiệm vụ chi viện cho miền Nam, đóng góp sức người, sức của vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ có trên 4,7 vạn người con của Thái Bình đã anh dũng hy sinh và 28 nghìn người thương binh, bệnh binh. Nhiều người con Thái Bình dũng cảm chiến đấu, là những tấm gương tiêu biểu lưu danh trong lịch sử như: Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam và Tổng công đoàn Việt Nam; Nguyễn Thị Chiên – nữ anh hùng quân đội đầu tiên; Tạ Quốc Luật – người chỉ huy mũi đánh chiếm bắt sống tướng Đờ cát tơ ri trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Bùi Quang Thận người cắm cờ trên móc Dinh Độc Lập trong đại thắng mua xuân 1975; Phạm Tuân là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Ngay nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng Thái Bình thành tỉnh văn minh, giàu đẹp.

       2. Quá trình xây dng và phát triển ngành Kiểm sát Thái Bình.

Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20-L/CTN công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là một hệ thống cơ quan Nhà nước độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành, thực thi quyền lực Nhà nước góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, pháp chế xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Đó là cơ sở pháp lý để hình thành hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân cấp. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình được thành lập tháng 01 năm 1961, các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã của Thái Bình được thành lập vào tháng 3 năm 1961 để thực hiện chức năng nhiệm vụ do pháp luật quy định, cũng như phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Ngày mới được thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình có 9 cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Giốc - Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện công tố Thái Bình được Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; đồng chí Tô Văn Hưu- Phó Viện trưởng Viện công tố Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Thời kỳ đầu thành lập, cơ sở vật chất khó khăn, đội ngũ cán bộ ít, trình độ chuyên môn chưa được đào tạo cơ bản. Khó khăn là vậy, nhưng nhờ trí tuệ và bản lĩnh các đồng chí thuộc thế hệ cán bộ kiểm sát đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đến năm 1962, đồng chí Nguyễn Ngọc Rao - Phó ty Công an tỉnh Thái Bình được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; Năm 1966, đồng chí Nguyễn Văn Hỏa được Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; năm 1973 các đồng chí Nguyễn Ngọc Rao và Tô Văn Hưu được nghỉ chế độ hưu trí, các đồng chí Nguyễn Văn Thân, Đỗ Thị Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng;

Tháng 9/1979, các đồng chí Nguyễn Đình Giốc - Viện trưởng và đồng chí Đỗ Thị Nguyên - Phó viện trưởng nghỉ chế độ hưu trí, đồng chí Nguyễn Văn Hỏa - Phó Viện trưởng được bổ nhiệm Quyền Viện trưởng.

Năm 1981, đồng chí Nguyễn Văn Hỏa nghỉ chế độ, đồng chí Nguyễn Văn Thân - Phó Viện trưởng được bổ nhiệm Quyền Viện trưởng, đến năm 1982 bộ máy lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã được kiện toàn kịp thời; đồng chí Nguyễn Văn Thân được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng; các đồng chí Phan Hải Hoàn, Phạm Hùng Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng.

Năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Thân -Viện trưởng nghỉ hưu; đồng chí Vũ Tiến Sùng - Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy Quỳnh Phụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; năm 1989 đồng chí Phan Hải Hoàn- Phó viện trưởng nghỉ chế độ, đồng chí Phạm Huy Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng.

Năm 1992, đồng chí Vũ Tiến Sùng-Viện trưởng nghỉ chế độ, đồng chí Phạm Huy Thận - Phó viện trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Cường - Phó viện trưởng được điều động về Viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác; đồng chí Trần Xuân Vỵ và đồng chí Nguyễn Duy Phờn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng;

Năm 1998, đồng chí Phạm Huy Thận - Viện trưởng được điều động đến Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội công tác. Đồng chí Bùi Đức Long - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

Tháng 8 năm 2002, đồng chí Bùi Đức Long - Viện trưởng được điều động lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác; đồng chí Trần Xuân Vỵ - Phó viện trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; các đồng chí Lê Trung Mưu, Hoàng Văn Vĩnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng; tháng 5/2006 đồng chí Nguyễn Duy Phờn - Phó viện trưởng qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo;

Tháng 01/2008 đồng chí Đỗ Thị The được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng đến tháng 3/2014 nghỉ chế độ hưu trí; năm 2010 đồng chí Hoàng Văn Vĩnh  - Phó viện trưởng nghỉ chế độ hưu trí;

Tháng 12/2010, đồng chí Trần Xuân Vỵ - Viện trưởng nghỉ chế độ; đồng chí Lê Trung Mưu – Phó viện trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; các đồng chí Trần Xuân Đệ, Lại Hợp Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

Qua mỗi thời kỳ, các thế hệ lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn kế thừa và phát huy cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có tâm, vừa có tầm gánh vác được trọng trách được giao. Suốt mấy chục năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn coi trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban cán sự Đảng, của các đơn vị trong ngành, của Đảng bộ, của các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó mà hoạt động kiểm sát luôn đi đúng đường lối chính trị của Đảng. Những cố gắng nỗ lực ấy đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế- xã hội của địa phương qua các thời kỳ cách mạng xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Trải qua hơn 50 năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2007); Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2013); hai đồng chí nguyên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được tặng Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2010); Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được tặng Huân chương lao động hạng 3 (2012); 10 tập thể và 02 cá nhân được tặng 04 Huân chương lao động hạng Nhì; 09 Huân chương lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 10 Bằng khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân; 61 lượt đơn vị được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của UBND tỉnh, của các ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng “Đơn vị Văn hóa ”.

Bên cạnh những thành tích nổi bật trên, hoạt động của ngành kiểm sát cũng bộc lộ một số mặt hạn chế, đó là: một số vụ án chất lượng kiểm sát điều tra còn hạn chế; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có lúc, có nơi còn chưa kiên quyết; chất lượng tham gia một số phiên tòa dân sự của Kiểm sát viên còn hạn chế; công tác quản lý nghiệp vụ của một số đơn vị có việc chưa chặt chẽ; tiến độ thực hiện một số việc còn chậm...Những tồn tại và hạn chế trên luôn là điều trăn trở suy nghĩ của Lãnh đạo Viện kiểm sát và điều đó đặt ra cho ngành Kiểm sát Thái Bình cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn. Công cuộc đổi mới Đảng, của nước nhà nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng đã tạo ra sự đổi thay trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trách nhiệm của những cán bộ ngành Kiểm sát ngày càng nặng nề hơn. Đòi hỏi Ngành Kiểm sát Thái Bình luôn tư duy đổi mới một cách đồng bộ và toàn diện trong lộ trình cải cách tư pháp mà Ngành đặt ra. Tin chắc rằng với quyết tâm cao của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình