Lãnh đạo Viện

                                                                          

      Đồng chí: Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng

 

                                                                                                               

                        Đ/C:Nguyễn Xuân Huy- PVT     Đ/C: Phạm Viết Vượng- PVT     Đ/C: Vũ Xuân Đông - PVT