Thông báo

Thông báo tuyển nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ

Thông báo tuyển nhân viên lái xe, nhân viên bảo vệ

Công văn triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Công văn triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ

Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ

Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Công điện khẩn số 04-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

Công điện về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid - 19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid - 19

Công văn về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ngày 02.02.2021

Công văn về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ngày 02.02.2021

Triệu tập Hội nghị trực tuyến ngày 14.01.2021

Triệu tập Hội nghị trực tuyến ngày 14.01.2021

Ủng hộ các tỉnh Miền trung và Tây nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai

Ủng hộ các tỉnh Miền trung và Tây nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai

CV về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến ngày 28/10/2020

CV về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến ngày 28/10/2020

CV tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc gq các vụ, việc dân sự, hành chính và HNGĐ

CV tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc gq các vụ, việc dân sự, hành chính và HNGĐ

Kế hoạch tổ chức tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra

Kế hoạch tổ chức tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra

QĐ tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

QĐ tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

Công văn giới thiệu làm phóng sự

Công văn giới thiệu làm phóng sự

Công văn tham gia giải búa liềm lần thứ V năm 2020

Công văn tham gia giải búa liềm lần thứ V năm 2020

1