Thông báo

Công văn phối hợp thực hiện chương trình truyền hình kiểm sát

Công văn phối hợp thực hiện chương trình truyền hình kiểm sát

Thông báo về việc thanh toán tiền nhuận bút 2018

Ban biên tập Trang tin điện tử ngành Kiểm sát Thái Bình thông báo: Hiện nay đã có kinh phí thanh toán cho các công tác viên có tin bài viết được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ngành Kiểm...

Thông báo thời gian mở phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Thông báo thời gian mở phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện ý tưởng về sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019

Triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện ý tưởng về sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019

Công văn về việc tự mua sắm trang phục cấp bằng tiền năm 2018

Công văn về việc tự mua sắm trang phục cấp bằng tiền năm 2018

Giấy triệu tập Hội nghị

Tổng kết công tác nghiệp vụ năm 2018

Công văn về việc thi viết luận tội ngành KSND 2018

Công văn về việc thi viết luận tội ngành KSND 2018

Thông báo kết quả thanh tra nội vụ tháng 8.2018

Thông báo kết quả thanh tra nội vụ tháng 8.2018

Thông báo tuyển sinh công chức đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019

Thông báo tuyển sinh công chức đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019

Thông báo Kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 8

Thông báo Kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 8

Công văn về việc phòng chống bão số 4

Công văn về việc phòng chống bão

QĐ ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hòm thư góp ý trong ngành KSTB

QĐ ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hòm thư góp ý trong ngành KSTB

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng thành lập ngành KSND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng 58 năm thành lập ngành KSND

1