Thông báo

Công văn về công tác tuyên truyền

Công văn về công tác tuyên truyền

QĐ ban hành quy định tạm thời về giày, dép, thắt lưng, áo mưa, bít tất và cặp đựng tài liệu

QĐ ban hành quy định tạm thời về giày, dép, thắt lưng, áo mưa, bít tất và cặp đựng tài liệu

Triển khai các văn bản về thi đua, khen thưởng của ngành

Triển khai các văn bản về thi đua, khen thưởng của ngành

Công văn về việc theo dõi phiên tòa trực tuyến liên ngành

Công văn về việc theo dõi phiên tòa trực tuyến liên ngành

Mời tài trợ xây dựng phòng truyền thống Trường Đại học Kiểm sát

Mời tài trợ xây dựng phòng truyền thống Trường Đại học Kiểm sát

Hưởng ướng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV- 2019

Hưởng ướng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV- 2019

Tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành luật Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành luật Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Công văn phối hợp thực hiện chương trình truyền hình kiểm sát

Công văn phối hợp thực hiện chương trình truyền hình kiểm sát

Thông báo về việc thanh toán tiền nhuận bút 2018

Ban biên tập Trang tin điện tử ngành Kiểm sát Thái Bình thông báo: Hiện nay đã có kinh phí thanh toán cho các công tác viên có tin bài viết được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ngành Kiểm...

Thông báo thời gian mở phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Thông báo thời gian mở phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện ý tưởng về sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019

Triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện ý tưởng về sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 2019

Công văn về việc tự mua sắm trang phục cấp bằng tiền năm 2018

Công văn về việc tự mua sắm trang phục cấp bằng tiền năm 2018

Giấy triệu tập Hội nghị

Tổng kết công tác nghiệp vụ năm 2018

1