Thông báo

Triệu tập Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Triệu tập Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Giấy triệu tập về việc luyện tập văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập ngành

Giấy triệu tập về việc luyện tập văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập ngành

Thông báo lịch tổ chức giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Thông báo lịch tổ chức giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch thực hiện phóng sự truyền hình 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân

Kế hoạch thực hiện phóng sự truyền hình 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân

Công văn về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Công văn về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Công văn về công tác tuyên tuyền

Công văn về công tác tuyên tuyền

Kế hoạch tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát Thái Bình

Kế hoạch tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát Thái Bình

Công văn liên ngành vv tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến RKN

Công văn liên ngành vv tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến RKN

Thông báo xét tuyển hợp đồng bảo vệ

Thông báo xét tuyển hợp đồng bảo vệ

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công điện về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống covid - 19

Công điện về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống covid - 19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKS tối cao về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống covid-19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKS tối cao về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống covid-19

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chỉnh phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid19

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chỉnh phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid19

Chỉ thị số 15 ngày 27.3.2020 của Thủ trướng Cp về quyết liệt đợt cao điểm phòng chống Covid19

Chỉ thị số 15 ngày 27.3.2020 của Thủ trướng Cp về quyết liệt đợt cao điểm phòng chống Covid19

Chỉ thị 03 của VKSTC về tăng cường công tác THQCT,KSHĐTP trong xử lý TP... Covid-19

Chỉ thị 03 của VKSTC về tăng cường công tác THQCT,KSHĐTP trong xử lý TP... Covid-19

1