Thông báo

Triệu tập Hội nghị trực tuyến ngày 14.01.2021

Triệu tập Hội nghị trực tuyến ngày 14.01.2021

Ủng hộ các tỉnh Miền trung và Tây nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai

Ủng hộ các tỉnh Miền trung và Tây nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai

CV về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến ngày 28/10/2020

CV về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến ngày 28/10/2020

CV tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc gq các vụ, việc dân sự, hành chính và HNGĐ

CV tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc gq các vụ, việc dân sự, hành chính và HNGĐ

Kế hoạch tổ chức tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra

Kế hoạch tổ chức tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra

QĐ tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

QĐ tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

Công văn giới thiệu làm phóng sự

Công văn giới thiệu làm phóng sự

Công văn tham gia giải búa liềm lần thứ V năm 2020

Công văn tham gia giải búa liềm lần thứ V năm 2020

Công văn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Công văn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm "Khẩu trang điện tử Bluezone"

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Bluezone "Khẩu trang điện tử"

Công điện khẩn của UBND tỉnh Thái Bình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công điện khẩn của UBND tỉnh Thái Bình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình

Triệu tập Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Triệu tập Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Giấy triệu tập về việc luyện tập văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập ngành

Giấy triệu tập về việc luyện tập văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập ngành

Thông báo lịch tổ chức giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Thông báo lịch tổ chức giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

1