VKSND TP Thái Bình

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị - xã hội, khoa học, quốc phòng... của tỉnh Thái Bình. Nằm cách thủ đô Hà Nội 110 km, đồng thời là đầu mối giao thông của tỉnh, thuận...