VKSND Huyện Vũ Thư

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư

Vũ Thư là huyện nằm giữa ranh giới phía tây của tỉnh với tỉnh Nam Định. Phía Bắc và Đông Bắc lần lượt giáp các huyện Hưng Hà và Đông Hưng của Thái Bình (ranh giới là sông Trà Lý, Vũ Thư nằm kề ngã...