VKSND Huyện Kiến Xương

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương

Huyện Kiến Xương nằm chính phía Nam của tỉnh. Phía Tây giáp huyện Vũ Thư và Thành phố Thái Bình. Phía Tây bắc giáp huyện Đông Hưng, Đông Bắc giáp huyện Thái Thụy. Phía đông giáp huyện Tiền Hải....