VKSND Huyện Tiền Hải

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải

Huyện Tiền Hải giáp huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình về phía Tây. Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ (biển Đông Việt Nam). Phía Bắc giáp huyện Thái Thụy, Thái Bình. (Ranh giới là sông Trà Lý.) Phía Nam...