Đảng, Đoàn thể

Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, có tính chất thường xuyên, tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong đảng viên, người...

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2021

Nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới.

Thực hiện Quyết định 174-QĐ/HU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà, sáng ngày 19/5/2021, Chị bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới...

Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thức XIII

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 22-3-2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 25-3-2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch 06-KH/ĐU ngày 29-3-2021 của Đảng ủy Viện...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 05/4/2021, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phạm Ngọc Trang; tham dự buổi lễ có tập thể Ban chi ủy...

Chi bộ 1 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương tổ chức lễ công nhận Đảng viên chính thức

Thực hiện Quyết định số 15-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương, sáng ngày 03/02/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương đã tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức cho đồng...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, của Đảng ủy cơ quan; thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và của Công đoàn cơ quan. Sáng ngày 29/01/2021,...

Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, ngày 28/01/2021, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng để...

Chi bộ 6 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự...

Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình về việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị...

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 8 Chi bộ, có 61 đảng viên, chiếm 87% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; Ban Chấp hành Đảng...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sau một quá trình bồi dưỡng, giúp đỡ, thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 06/8/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã tổ...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 113-KH/HU ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội...

1