Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/3/2020 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự...

Chi bộ VKSND huyện Tiền Hải tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 116 - KH/HU ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Là đơn vị thứ tư trong toàn huyện tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc huyện Ủy, đó là lời phát biểu kết luận, chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Thị Diên, Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy...

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 16/3, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Viết Vượng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/HU ngày 07-11-2019 của Huyện ủy Hưng Hà về tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 12/3/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện...

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ; chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/10/2019...

Chi bộ 6 - trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ba năm qua chi bộ 6 - trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017...

Chi bộ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm- VKSD tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022

Thực hiện số 35- CT/TW, ngày 30-5-2019 của của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 08-11-2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và tỉnh, Hướng dẫn số 37- HD/ĐU ngày 16-12-2019 của Đảng...

Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187-KH/TU của Ban Thường...

Chi bộ 1- Phòng án an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 28/02/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Chi bộ 1 tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, xác định mục tiêu, phương...

Chi bộ 8 - Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 26/02/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Chi bộ 8 tiến hành tổ chức Đại hội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, xác định mục tiêu, phương hướng,...

Chi bộ 3 Thanh tra - Khiếu tố tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 13-12-2019, Hướng dẫn số 37-HD/ĐU ngày 16-12-2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về tổ chức đại hội chi bộ...

Công tác phát triển Đảng viên mới tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương

Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ...

Chi bộ 4 - Văn phòng tổng hợp tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 14/01/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Chi bộ 4 tiến hành tổ chức Đại hội để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, phương...

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên,...

1