Công nghệ thông tin
Ngành Kiểm sát Thái Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ.
4/1/2015 7:42:27 AMCông tác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành kiểm sát Thái Bình trong những năm vừa qua đã thu được nhiều kết quả tiến bộ và đáng khích lệ; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị không ngừng được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; năng lực, trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục được nâng cao; phần mềm ứng dụng ngày càng nhiều và tiện ích đem lại rất khả quan, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hành chính, từng bước cải tiến phương pháp làm việc...

Ngành Kiểm sát Thái Bình hiện có 11 phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 8 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố với tổng biên chế cán bộ trong toàn ngành là 204 đồng chí.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành Kiểm sát Thái Bình đã được đầu tư trang bị khá đầy đủ về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 100% cán bộ trong ngành đều có kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính, mạng máy tính, có khả năng sử dụng thành thạo chương trình tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng liên quan và được trang bị đầy đủ máy tính làm việc để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, có 4  đồng chí (cấp tỉnh 3, cấp huyện 1) đã qua đào tạo Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ tham mưu với Lãnh đạo Viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Vì vậy việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Thái Bình có nhiều thuận lợi.

Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngành kiểm sát Thái Bình đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời bước đầu triển khai thực hiện Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, đã đạt được một số kết quả đáng kể. Hệ thống mạng LAN tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình gồm 01 máy chủ với 80 nút mạng kết nối internet, có kết nối Wifi. Việc lắp đặt mạng LAN hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2006, VKSND tỉnh Thái Bình đã cử cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, đã được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo quản trị mạng trong chương trình tin học hóa hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức làm công việc quản trị mạng. Trước lúc đưa vào sử dụng mạng LAN, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức các khóa đào tạo cơ bản về tin học văn phòng và sử dụng internet, mạng LAN cho cán bộ, Kiểm sát viên của cơ quan Viện kiểm sát tỉnh. Đến nay hầu hết cán bộ, kiểm sát viên đều đã sử dụng thành thạo việc truy cập Internet để tra cứu, cập nhật, khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn; gửi, nhận, duyệt, chỉnh sửa văn bản, sử dụng máy scan quét gửi văn bản đến các đơn vị trong ngành nghiên cứu, sử dụng và trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử nội bộ ngành; đặc biệt là phát huy có hiệu quả việc sử dụng máy in dùng chung qua hệ thống mạng LAN để in ấn tài liệu, đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí hành chính cho cơ quan đơn vị, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh tin học hóa hành chính theo xu hướng đổi mới hiện nay. Tại các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố cũng đều sử dụng mạng LAN cho việc trao đổi thông tin trong nội bộ đơn vị, mặc dù chưa có biên chế cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ở cấp huyện, nhưng hầu hết các đơn vị trong quá trình sử dụng đều tự đào tạo về chuyên môn sử dụng mạng máy tính để đảm bảo đường truyền mạng của đơn vị luôn ổn định, thông suốt và cũng đã phát huy có hiệu quả việc khai thác, trao đổi thông tin qua mạng máy tính.

 

Hệ thống máy chủ, máy trạm xử lý dữ liệu tại cơ quan VKSND tỉnh

Trên cơ sở kiến thức tin học văn phòng nhiều cán bộ, kiểm sát viên trong ngành đã khai thác sử dụng phần mềm excel để xây dựng chương trình, bảng biểu theo dõi, quản lý các bản án, quyết định về hình sự, dân sự, hành chính, giam giữ, thi hành án dân sự phục vụ công tác kiểm sát; theo dõi, quản lý số liệu để phục vụ xây dựng thống kê, báo cáo các khâu công tác nghiệp vụ, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ công chức đạt hiệu quả rất cao, đã được Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình công nhận là giải pháp hữu ích trong thực hiện công tác chuyên môn.

Trên cơ sở hệ thống mạng sẵn có, từ năm 2012 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã đầu tư trang bị hệ thống camera giám sát tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh 24/24h cho đơn vị. Nhằm phát huy có hiệu quả hơn nữa đường truyền này, những năm gần đây Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã chính thức sử dụng hệ thống camera giám sát trong các đợt thi tuyển dụng công chức vào ngành, do đó việc tuyển dụng cán bộ công chức vào ngành Kiểm sát Thái Bình luôn đảm bảo được tính khách quan và chính xác, đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng thi tuyển dụng công chức của ngành. Để chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã sử dụng hệ thống camera trong giám sát  việc chấp hành giờ giấc lao động của cán bộ trong đơn vị, luôn đảm bảo ngày làm việc đủ 8h đạt hiệu quả.

 

Hệ thống camera giám sát tại cơ quan VKSND tỉnh

Thực hiện chủ trương tin học hóa hành chính, năm 2008 ngành Kiểm sát Thái Bình đã đưa vào triển khai thực hiện và sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử nội bộ ngành để trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát tỉnh và huyện. Cơ sở dữ liệu của hệ thống này được lưu tại máy chủ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, do đó việc lưu trữ và xử lý dữ liệu luôn đảm bảo nhanh và thuận tiện. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái bình cũng đã ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng mạng và hệ thống thư điện tử nội bộ của ngành trong việc khai thác thông tin, gửi, nhận, chỉnh sửa, duyệt văn bản tại các đơn vị, việc quy định hệ thống báo cáo phải thông qua hệ thống thư điện tử nội bộ đã giảm dần lượng báo cáo theo đường công văn, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát được nhanh chóng, thuận tiện và đi vào nề nếp. Việc sử dụng hệ thống thư điện tử nội bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, mạng Văn phòng liên thông của tỉnh Thái Bình để trao đổi thông tin với các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng được ngành Kiểm sát Thái Bình triển khai thực hiện từ năm 2013, kết quả cho thấy việc trao đổi thông tin với các cơ quan hữu quan trong tỉnh qua hệ thống này cũng được thuận tiện và kịp thời hơn trước.

Những năm gần đây, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao liên tục sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê, đây cũng là tiến bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành. Việc sử dụng các phần mềm thống kê và phần mềm truyền File số liệu mới luôn được ngành Kiểm sát Thái Bình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, do đó công tác thống kê thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành được thực hiện kịp thời và chính xác hơn trước. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phát huy có hiệu quả việc khai thác số liệu thống kê để xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và các báo cáo tổng kết nhiều năm của ngành, liên ngành đạt chất lượng. Do đó công tác thống kê của ngành Kiểm sát Thái Bình nhiều năm liền được Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá tốt, năm 2013 được Bộ kế hoạch đầu tư tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê của ngành. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã triển khai thực hiện phần mềm quản lý án hình sự từ năm 2008 và hiện nay đang triển khai phần mềm phiên bản mới từ tháng 12/2014, đến nay việc thực hiện đang đi vào nề nếp; Việc sử dụng phần mềm kế toán cũng được ngành Kiểm sát Thái Bình đưa vào thực hiện từ nhiều năm nay để quản lý công tác tài chính kế toán được chặt chẽ và sử dụng phần mềm quản lý nhân sự để quản lý công tác cán bộ. Qua thực tế sử dụng đã thấy rõ được các tiện tích của việc quản lý, tra cứu, tìm kiếm thông tin có liên quan đến công tác tài chính, công tác cán bộ của ngành, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo viện.

 

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ công tin trong ngành

Để góp phần nâng cao hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước đưa công nghệ hiện đại ứng dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện chủ trương của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về áp dụng mô hình truyền hình trực tuyến trong toàn ngành Kiểm sát, năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình với sự đầu tư cơ sở vật chất ban đầu của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và sự nỗ lực chuẩn bị nguồn nhân lực, đã triển khai thực hiện có hiệu quả hội nghị truyền hình trực tuyến giữa điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố với thành công của nhiều cuộc họp, hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Cuối năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đến nay  nhiều cuộc họp giao ban, hội nghị, tập huấn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được thực hiện trên hệ thống này đạt hiệu quả rất cao, đây cũng là một bước đột phá mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành kiểm sát Thái Bình. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong ngành là  nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2015; Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát Thái Bình đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp làm nghiệp vụ bằng hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi trực tiếp. Đồng thời tổ chức truyền hình trực tuyến giữa hai điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố để cán bộ, kiểm sát viên hai cấp có thể học tập và trao đổi kiến thức nghiệp vụ thực tế. Trên cơ sở chủ trương chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc mở rộng mô hình trực tuyến, thời gian tới ngành Kiểm sát Thái Bình sẽ nghiên cứu để có thể mở rộng việc áp dụng mô hình camera giám sát việc thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử từ các điểm cầu của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh và huyện.

 

Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai công tác năm 2015 giữa VKSND tỉnh với các VKSND huyện, thành phố

 

Hội nghị truyền hình trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 giữa VKSND tỉnh với các VKSND huyện, thành phố

Năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Trang thông tin điện tử của ngành Kiểm sát Thái Bình để phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đạt được những thành tựu như trên, trước hết là do sự quan tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, sự quyết tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, sự nỗ lực cố gắng trang bị, tích luỹ kinh nghiệm kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Thái Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện tuy gặp không ít khó khăn về kinh phí đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là đối với những hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, kiến thức ban đầu về công nghệ thông tin của cán bộ, kiểm sát viên chưa được sâu và đồng bộ, nhưng ngành Kiểm sát Thái Bình đã từng bước vượt qua những khó khăn tích cực, chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ để từng bước nâng cao chất lượng công nghệ của ngành, góp phần vào nâng cao Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân và từng bước đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay./.

Nguyễn Thị Hưng- Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 80

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 4905754