Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân Thái Bình.

1. Giới thiệu

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quyết định thành lập để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình.

Ban cán sự Đảng có một số nhiệm vụ, quyền hạn:

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Thái Bình; Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Thái Bình. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại; định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh uỷ Thái Bình, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Thái Bình theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban cán sự Đảng gồm có 06 đồng chí:

1-  Đồng chí Lại Hợp Mạnh- Bí thư Ban cán sự Đảng- Viện trưởng;

Ủy viên Ban cán sự gồm có:

1- Đồng chí Nguyễn Xuân Huy -  Phó Viện trưởng;

2- Đồng chí: Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng;

3- Đồn chí: Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng;

4- Đồng chí: Phạm Việt Hưng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

          

 

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 3168

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5379174