Ủy ban kiểm sát

Ủy ban kiểm sát

Uỷ ban kiểm sát nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây: Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh. Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh. Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Xét, chọn để đề nghị tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính.

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình có 09 đồng chí:

          1- đ/c Lại Hợp Mạnh- Viện trưởng;

          2- đ/c Nguyễn Xuân Huy- Phó Viện trưởng;

          3- đ/c Phạm Viết Vượng- Phó Viện trưởng;

          4- đ/c Trần Thị Thu Trà- Phó viện trưởng

          5- đ/c Phạm Việt Hưng- Trưởng phòng TCCB;

          6- đ/c Nguyễn Anh Đức- Chánh Văn phòng

          7- đ/c Vũ Kỳ Ánh- Trưởng phòng 1;

          8- đ/c Nguyễn Nguyên Hưng- Trưởng phòng 2

          9- đ/c Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng 7

 

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 2976

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5379072