Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Giới thiệu

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình là tổ chức chính trị xã hội của thế hệ tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

  2. Chức năng

Là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đồng thời Chi đoàn còn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình...

3. Nhiệm vụ

Đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Chi Đoàn. Giáo dục, tuyên truyền chính trị tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các văn bản của ngành và của Đoàn cấp trên cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học… nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành trong tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Đoàn thanh niên là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc; tham gia sôi nổi, nhiệt tình các phong trào tình nguyện, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng…; cùng với các tổ chức đoàn thể khác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

4. Cơ cấu tổ chức

Hiện số lượng đoàn viên đang tham gia sinh hoạt đoàn là 22 đồng chí. Ban chấp hành Chi đoàn gồm 02 đồng chí,

Bí thư: đồng chí Trần Văn Tú, Ủy viên: đồng chí Vũ Thị Lan

 

 

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 3216

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5379200