Thông báo

Thông báo: Tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Thông báo: Tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Công văn v/v thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn v/v thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

BC tổng kết công tác tuyên truyền từ năm 2012-2021

BC tổng kết công tác tuyên truyền từ năm 2012-2021

Thông báo về việc tiếp tục tiếp công dân

Thông báo về việc tiếp tục tiếp công dân

Công văn về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch Covid-19

Công văn về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị số 05 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Chỉ thị số 05 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Công điện khẩn số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Công điện khẩn số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Công văn triển khai thực hiện dán mã QR-code tại các địa điểm công công trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn triển khai thực hiện dán mã QR-code tại các địa điểm công công trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

CV về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

CV về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Công điện khẩn số 05 của UBND tỉnh Thái Bình

Về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-15

Công văn tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Luật Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Công văn tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Luật Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Kế hoạch sơ tuyển vào vào Trường Đại học kiểm sát năm 2021

Kế hoạch sơ tuyển vào vào Trường Đại học kiểm sát năm 2021

1
  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 202

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 4835738