Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Thanh tra - khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

Đơn vị Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-VKSTC ngày 31 tháng...

Văn phòng tổng hợp

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm...

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng nhiệm vụ sau:

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, kinh tế, lao động theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm...

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình...

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử.

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh và ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ

Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng nhiệm vụ sau:

Phòng thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội

Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, có chức năng nhiệm vụ sau:

Ủy ban kiểm sát

Uỷ ban kiểm sát nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì để thảo luận và quyết định...

Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình là tổ chức chính trị xã hội của thế hệ tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực...

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện...

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình Bình có 09 đồng chí, gồm đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân Thái Bình.

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quyết định thành lập để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của...

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 794

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5421933