Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban Viện kiểm sát hai cấp Quý I/2019
3/15/2019 7:20:00 AMĐể đánh giá kết quả công tác Quý I/2019 và đề ra phương hướng công tác Quý II/2019 của hai cấp kiểm sát tỉnh Thái Bình, ngày 13/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban Viện kiểm sát hai cấp Quý I/2019 qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 9 điểm cầu. Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Qua đánh giá kết quả công tác kiểm sát đến hết quý I/2019, các đơn vị thực hiện nghiêm túc tiến độ, thời gian xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình công tác. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban thẩm định, kiểm tra kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị, ban hành thông báo cụ thể để kịp thời yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, qua đó bảo đảm nội dung kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị bám sát Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019. Trong quý I, toàn ngành bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Không có án hình sự hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát; tỷ lệ yêu cầu điều tra, tỷ lệ xác định án trọng điểm, phiên tòa lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm tăng cao so với cùng kỳ năm 2018; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp chặt chẽ, kịp thời....

Tại Hội nghị có 15 ý kiến phát biểu tham luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác kiểm sát và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu

Đồng chí Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương kết quả các đơn vị đạt được trong quý I/2019. Về nội dung trọng tâm công tác Quý II/2019, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và của từng đơn vị, hoàn chỉnh lại nội dung chương trình công tác quý II/2019 đề ra lộ trình cụ thể, phân công cán bộ, Kiểm sát viên để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ, khâu đột phá, việc đột phá đã được xác định. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công tác đầu năm; nâng cao tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của mỗi đồng chí Lãnh đạo,  cán bộ, Kiểm sát viên, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo đi vào thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh đối với cấp huyện. Cán bộ, Kiểm sát viên toàn ngành tích cực nghiên cứu, học tập bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ tránh tư tưởng “bằng lòng với hiện tại” để hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao; quản lý và sử dụng kinh phí được cấp năm 2019 đúng quy định... Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị kể cả ở nơi cư trú, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm, làm tiền đề phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát năm 2019.

Các đại biểu tham luận

Nguyễn Thị Tố Uyên - Văn phòng VKSND tỉnh Thái Bình