Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Viện kiểm sát hai cấp tháng 4/2019
4/12/2019 9:23:34 AMNgày 09/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh gia tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong tháng 3/2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019. Đồng chí Lại Hợp Mạnh – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các đơn vị, các Kiểm sát viên trung cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tới 8 điểm cầu Viện kiểm sát các huyện, thành phố.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, đồng chí Phan Vũ Trang - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông báo tóm tắt tình hình tội phạm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trong tháng 3/2019; các đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nên trong tháng một số chỉ tiêu nghiệp vụ đều tăng về số lượng so với quý I/2019 (như phối hợp kiểm sát trực tiếp; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự; ban hành kiến nghị...), chất lượng công tác kiểm sát được giữ vững, các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan tiếp thu, khắc phục. Bên cạnh những ưu điểm, thì vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, như: Việc thực hiện một số chỉ tiêu còn chưa chủ động; còn xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng…

Đồng chí Phạm Viết Vượng - PVT điều hành phần tham luận, báo cáo của các đơn vị

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cam kết tiếp tục đề ra những biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong quý II/2019.

Một số đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương những cố gắng của toàn ngành trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, công tác kiểm tra giữa cấp trên và cấp dưới, giữa Lãnh đạo đơn vị và Kiểm sát viên, cán bộ được tăng cường nên kết thúc tháng 3/2019, toàn ngành đã đạt được một số kết quả khả quan. Đồng chí nhất trí phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2019 đã được triển khai tại hội nghị đồng thời nhấn mạnh yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị phải phát huy vai trò nêu cao gương mẫu, tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động triển khai các nội dung công tác; tăng cường chỉ đạo, áp dụng đồng bộ các biện pháp đi đôi với việc kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự và thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật nội vụ cơ quan, quán triệt tới cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 09/8/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình… Các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nội ngành, liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác; áp dụng các biện pháp nắm chắc tình hình tội phạm, đặc biệt là những loại tội phạm mới phát sinh, tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo trên địa bàn kịp thời phối hợp xử lý và báo cáo cấp trên để chỉ đạo giải quyết hiệu quả; chú trọng hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Các phòng nghiệp vụ tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát, phòng chống hiệu quả việc oan sai, bỏ lọt tội phạm./.

Nguyễn Thị Tố Uyên-  Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh