Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong việc kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại các UBND và Công an xã.
4/12/2019 4:08:16 PMThực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Quy chế liên ngành số 01/2019/QC-UBMTTQ-VKS ngày 25/01/2019 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Quy chế liên ngành số 01/2019/QCLN ngày 25/01/2019 của liên ngành Công an - Bộ đội biên phòng - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn - Hải quan - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; từ ngày 26/3/2019 đến ngày 29/3/2019, Liên ngành Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Ủy ban thường trực Mặt trận tổ quốc huyện Đông Hưng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại 08 xã trên địa bàn huyện gồm: Đông Kinh, Đông Tân, Đông Quang, Đông La, Phú Lương, Hoa Nam, Hồng Việt và Nguyên Xá.

Quá trình kiểm sát, kiểm tra, giám sát thấy về cơ bản UBND xã và Ban Công an các xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, cụ thể: Trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm Công an xã đã phân công Lãnh đạo, Công an viên trực 24/24 giờ tại trụ sở để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; mở sổ theo dõi, ghi chép tương đối đầy đủ nội dung các vụ, việc xảy ra trên địa bàn,tiến hành phân loại vụ việc, đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm kịp thời báo cáo và chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm cùng hồ sơ ban đầu về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để giải quyết theo quy định. Trong công tác thi hành án hình sự, Uỷ ban nhân dân các xã đã tiếp nhận và quản lý đầy đủ các hồ sơ do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chuyển giao; mở đầy đủ các sổ, sách để theo dõi; đã phân công người trực tiếp giám sát, giao dục người chấp hành án; theo dõi chặt chẽ di biến động của bị án tại địa phương nên các bị án đều thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, không có bị án nào vi phạm hoặc phạm tội mới.

Tuy nhiên, qua kiểm tra phát hiện Công an xã còn một số tồn tại, thiếu sót như: Không lập sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo mẫu; Sau khi nhận được tin báo của công dân không tiến hành lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo mẫu số 09 ban hành theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an; không tiến hành ghi lời khai ban đầu của người báo tin; hồ sơ thi hành án treo không có bản tự nhận xét của người được hưởng án treo và bản nhận xét của người được phân công giám sát giáo dục; sổ theo dõi người chấp hành án cải tạo không giam giữ còn có cột mục chưa cập nhật...

Kết thúc cuộc kiểm sát, kiểm tra, giám sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành 16 kết luận và 7 kiến nghị, trong đó có 03 kiến nghị về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đối với  Công an các xã Đông Kinh, Đông La và Đông Quang; 04 kiến nghị về công tác  thi hành án hình sự đối với  Ủy ban nhân dân các xã Đông Kinh, Hồng Việt, Đông Tân và Phú Lương. Các kết luận và kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đều được UBND và Công an các xã tiếp thu bằng văn bản, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận phân loại ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm và công tác giám sát, giáo dục bị án của Ủy ban nhân dân và Công các các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng. Đồng thời bảo đảm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất./.

Đào Thị Trà Giang – Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng