Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức sơ tuyển đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển hệ đại học chính quy ngành luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
4/26/2019 10:04:11 AMNgày 24/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức sơ tuyển đối với các trường hợp có nguyện vọng đăng ký sơ tuyển hệ đại học chính quy ngành luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019.

Tại buổi sơ tuyển, đồng chí Phạm Thị Thùy - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định thành lập Ban sơ tuyển, phổ biến nội dung, yêu cầu, cách thức, trình tự sơ tuyển theo đúng chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại văn bản số 1084/VKSTC-V15 ngày 21/3/2019 về hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Kế hoạch số 19/KH-VKSTB ngày 26/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sơ tuyển hệ đại học chính quy ngành luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Xác định việc sơ tuyển đối với các thí sinh xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là tiền đề cho việc lựa chọn, tuyển chọn nguồn cán bộ kiểm sát trong tương lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban sơ tuyển đã chỉ đạo toàn bộ việc sơ tuyển bảo đảm công bằng, khách quan và chính xác.

 Kết quả sơ tuyển được công khai và có sự giám sát giữa các thí sinh, không có thí sinh nào có ý kiến thắc mắc về cách thức cũng như kết quả sơ tuyển. Việc sơ tuyển bảo đảm đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thông báo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Sau sơ tuyển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ cấp phiếu sơ tuyển cho thí sinh đồng thời hoàn tất hồ sơ báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định của ngành.

Một số hình ảnh buổi sơ tuyển:

Lê Thị Như Hoa – Phòng Tổ chức cán bộ

 

Tin liên quan