Tin nghiệp vụ
Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình công bố kết luận thanh tra theo chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
7/8/2019 7:13:17 AMCăn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Thực hiện Quyết định thanh tra số 32/QĐ-VKSTB-TTra ngày 02/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thanh tra theo chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy (Phòng 1) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/3/2019. Kết thúc cuộc thanh tra, ngày 04/7/2019 Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố kết luận tại Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

 Toàn cảnh buổi kết luận

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hợp Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng phụ trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Phòng 1; đồng chí Chánh văn phòng; các thành viên Đoàn thanh tra và lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Vũ Đại Dương, Chánh thanh tra, thay mặt Đoàn thanh tra công bố kết luận của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thanh tra theo chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Phòng 1. Nội dung kết luận thanh tra đã làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được và một số thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Chánh thanh tra công bố kết luận

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng phòng 1 tổ chức họp đơn vị để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân để xảy ra những thiếu sót, vi phạm và rút kinh nghiệm nghiêm túc; đề ra biện pháp khắc phục triệt để những thiếu sót, vi phạm không để những thiếu sót, vi phạm tương tự xảy ra. Lãnh đạo đơn vị phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên trong đơn vị. Kiểm sát viên, cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu kỹ các căn cứ pháp luật; văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; rèn luyện tính cẩn thận, chính xác không để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ, công vụ.

Vũ Đại Dương - Thanh tra VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan