Thông tin tuyên truyền
Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện cơ bản các chỉ tiêu công tác năm 2019.
9/17/2019 1:25:35 PMTính đến hết Quý III/2019, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã cơ bản thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu công tác năm 2019 theo kế hoạch công tác đã đề ra.

Cùng với việc thực hiện chương trình công tác của phòng và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị VKSND cấp huyện, thành phố, đến hết tháng 8/2019 hai cấp kiểm sát đã thực hiện đầy đủ và vượt chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Cụ thể là: Hai cấp đã tập trung kiểm sát chặt chẽ hàng ngày, hàng tuần công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh; trực tiếp kiểm sát Quý I, Quý III, 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm sát đột xuất 10 cuộc tại các Nhà tạm giữ. Về chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự, Phòng 8 và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố đã tiến hành kiểm sát 132 đơn vị (cấp xã 125; cấp huyện 07), ban hành 132 kết luận. Toàn ngành đã ban hành 49 kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự. Các kiến nghị cơ bản được các đơn vị tiếp thu khắc phục.

Phát huy những kết quả đã đạt được, quý IV/2019 Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu công tác đã đề ra. Đó là: Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm sát hàng ngày, hàng tuần tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; trực tiếp kiểm sát đột xuất từ 01 đến 02 Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố; trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự năm 2019 tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố; kiểm tra chuyên sâu đợt 2/2019; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, phát hiện các vi phạm của các cơ quan hữu quan để tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm kịp thời./.

Lê Thị Hiên – Phòng 8 VKSND tỉnh

 

Tin liên quan